• 09/10/2017

Nghị quyết 97/NQ-CP ngày 2/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.


  • 08/10/2017

Thông tư số 19/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 29/9 quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện áp dụng cho 3 đối tượng gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đơn vị phân phối điện và cá nhân, tổ chức khác có liên quan.


  • 29/09/2017

Đây là một trong những nội dung tại Nghị định 104/2017/NĐ-CP ban hành ngày 14/9/2017 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai (PCTT); khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.


  • 27/09/2017

Ngày 20/9, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3610a/QĐ-BCT về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018; trong đó có điện lực.


  • 25/09/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quản lý.


  • 12/09/2017

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017, quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.


  • 06/09/2017

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, theo Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 5/9/2017 của Văn phòng Chính phủ, sau cuộc họp tổng kết công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn từ năm 2016 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.


  • 14/08/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.


  • 31/07/2017

Đây là nội dung chính của văn bản số 1081/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/7/2017 về việc đồng ý chủ trương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận quản lý vận hành cấp điện cho huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.


  • 31/07/2017

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BCT (ngày 13/7/2017) quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.