• 18/06/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 – 2020 tại Quyết định 852/QĐ-TTg, ngày 14/6/2017.


  • 13/06/2017

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Chính phủ đối với Bộ Công Thương tại Nghị quyết 46/NQ-CP (ngày 9/6/2017) phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017.


  • 12/06/2017

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 260/TB-VPCP ngày 8/6/2017, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin ngành Điện lực và giao thông vận tải.


  • 09/06/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 2/6 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.


  • 06/06/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.


  • 30/05/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020".


  • 22/05/2017

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.


  • 19/05/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công của các Bộ, ngành trung ương và địa phương.


  • 17/05/2017

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 218/TB-VPCP, ngày 11/5/2017 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.


  • 17/05/2017

Năng lượng là 1 trong 11 lĩnh vực cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng, theo Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.