• 11/12/2017

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2017/TT-BCT ngày 29/11/2017 quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu.


  • 01/12/2017

Cục Điều tiết Điện lực ban hành Quyết định số 77/QĐ-ĐTĐL ngày 13/11/2017 về Quy trình tính toán giá trị nước, quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự và trách nhiệm của các đơn vị trong việc tính toán giá trị nước các hồ thủy điện trong thị trường phát điện cạnh tranh.


  • 01/12/2017

Thông tư số 23/2017/TT-BCT vừa ban hành về quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/1/2018.


  • 29/11/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.


  • 14/11/2017

Đây là nội dung Quyết định 1782/QĐ-TTg ban hành ngày 12/11/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án Thuỷ điện Lai Châu.


  • 11/11/2017

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ trong thời gian tới vì các hồ chứa hiện đã đầy nước, nhiều hồ chứa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.


  • 27/10/2017

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BCT quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia, có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2017.


  • 26/10/2017

Đây là một trong những nội dung theo Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 6/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.


  • 09/10/2017

Nghị quyết 97/NQ-CP ngày 2/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.


  • 08/10/2017

Thông tư số 19/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 29/9 quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện áp dụng cho 3 đối tượng gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đơn vị phân phối điện và cá nhân, tổ chức khác có liên quan.