• 17/02/2017

Nhằm phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án, công trình thủy điện, Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương trong lĩnh vực này tại Quyết định số 396/QĐ-BCT ngày 10/2/2017.


  • 16/02/2017

EVN vừa ban hành văn bản số 531/EVN-QHCĐ+KD gửi tới các đơn vị thành viên về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2017 tại Việt Nam.


  • 15/02/2017

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2017/TT-BCT ngày 10/2/2017 Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 27/3/2017.


  • 14/02/2017

Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ.


  • 09/02/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.


  • 09/02/2017

Đề án Tái cơ cấu ngành Điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định 168/QĐ – TTg ngày 7/2/2017) nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của ngành Điện gắn với việc tiếp tục thực hiện chuyển đổi hoạt động của ngành theo cơ chế thị trường,...


  • 03/02/2017

Ngày 2/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.


  • 09/01/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.


  • 09/01/2017

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 43/2016/TT-BCT Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết.


  • 04/01/2017

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 5107/QĐ-BCT quy định khung giá phát điện năm 2017.