• 22/05/2017

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.


  • 19/05/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công của các Bộ, ngành trung ương và địa phương.


  • 17/05/2017

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 218/TB-VPCP, ngày 11/5/2017 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.


  • 17/05/2017

Năng lượng là 1 trong 11 lĩnh vực cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng, theo Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.


  • 17/05/2017

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCT về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2017 - 2020.


  • 11/05/2017

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.


  • 08/05/2017

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.


  • 24/04/2017

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 545/QĐ –TTg ngày 20/4/2017 về việc thành lập Ban công tác liên ngành xử lý công việc khi dừng đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.


  • 20/04/2017

Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hoá chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


  • 14/04/2017

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện.