• 13/02/2018

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 09/QĐ-ĐTĐL ngày 5/2/2018 về Lập lịch huy động tổ máy, vận hành thời gian thực và tính toán thanh toán trong thị trường điện.


  • 09/02/2018

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 354 /QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.


  • 05/02/2018

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 341/QĐ-BCT về Biểu giá chi phí tránh được năm 2018. Biểu giá được áp dụng từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018.


  • 01/02/2018

Đó là một trong những nội dung của Nghị định 08/2018/NĐ-CP (ngày 15/1/2018) sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


  • 22/01/2018

Đó là một trong những nội dung của Quyết định số 40/QĐ-EVN ngày 12/1/2018 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành.


  • 19/01/2018

Đó là một trong những nhiệm vụ được giao cho Bộ Công Thương chủ trì, triển khai, nằm trong Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.


  • 05/01/2018

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4804/QĐ-BCT ngày 26/12/2017 phê duyệt phương án vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2018.


  • 02/01/2018

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 48/CT-TTg vừa ban hành, chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, điều hành, nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.


  • 25/12/2017

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, có hiệu lực thi hành từ 1/2/2018.


  • 11/12/2017

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2017/TT-BCT ngày 29/11/2017 quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu.