• 24/04/2017

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 545/QĐ –TTg ngày 20/4/2017 về việc thành lập Ban công tác liên ngành xử lý công việc khi dừng đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.


  • 20/04/2017

Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hoá chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


  • 14/04/2017

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện.


  • 10/04/2017

Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


  • 05/04/2017

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm hỗ trợ Công ty TNHH Thủy lực - Máy (Công ty HMC) tiếp tục hoàn chỉnh công nghệ điện rác.


  • 05/04/2017

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì xây dựng công trình. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2017.


  • 28/03/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2017/NĐ-CP (ngày 21/3/2017) quy định tổ chức hoạt động, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.


  • 24/03/2017

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ chuyên trách của thành viên Hội đồng thành viên tại các Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế và một số tổng công ty nhà nước.


  • 17/03/2017

Đây là một trong những nội dung chính về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển lưới điện thành phố Hà Nội (UBND thành phố Hà Nội) trong năm 2017. Kế hoạch được ban hành ngày 10/3.


  • 16/03/2017

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định 709/QĐ-BCT ngày 8/3/2017 về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2017.