TU, TI quá hạn kiểm định

Theo thông tư 23/2013/BKHCN thì TU, TI hạn kiểm định là 5 năm 1 lần. Cho tôi hỏi đối với trường hợp hệ thống đo đếm thuộc quyền sở hữu của khách hàng (TU, TI trung thế là tài sản do khách hàng đầu tư), nếu TU,TI này quá hạn kiểm định mà khách hàng không kiểm định lại thì ngành Điện có được cắt điện của khách hàng không? Và giải pháp tốt nhất cho trường hợp này giải quyết thế nào? (Trong hợp đồng mua bán điện không có rằng buộc này).  Xin cảm ơn anh chị.

Nguyễn Văn Thái
vanthai1986@gmail.com
0945213846
30/01/2017

Trả lời

Sau khi nhận được câu hỏi của độc giả, Ban biên tập website: evn.com.vn đã liên hệ tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc, và nhận được trả lời như sau:

Thưa Quý khách!

Theo Pháp lệnh đo lường số 16/1999/PL-UBTVQH10 ban hành ngày 06/10/1999, tại Điều 15, Chương III, kiểm định phương tiện đo:

1. Cấm sử dụng phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định trong các trường hợp sau đây:

a) Không có dấu, tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kiểm định,

b) Dấu, tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực;

c) Phương tiện đo sai, hỏng, không còn đạt yêu cầu quy định.

Như vậy trong trường hợp TU, TI trung thế là tài sản của khách hàng đầu tư, khi đến sắp đến hạn kiểm định định kỳ, bên bán điện sẽ thông báo cho khách hàng biết, khách hàng có trách nhiệm đăng ký lịch với bên bán điện để tiến hành việc kiểm định lại thiết bị đo đếm.

Trong trường hợp đã quá hạn thông báo của bên bán điện mà khách hàng vẫn chưa thực hiện kiểm định lại thiết bị đo đếm thì bên bán điện tiếp tục gửi văn bản đến Sở Công thương, Chi cục quản lý đo lường nhà nước để phối hợp yêu cầu khách hàng thực hiện đúng Pháp lệnh đo lường.

Sau đó, bên bán điện sẽ thực hiện theo Quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước về đo lường trong trường hợp khách hàng vẫn chưa phối hợp để kiểm định thiết bị đo lường.

Trân trọng.


  • 04/02/2017