Báo cáo hoạt động của EVN năm 2010-2011

Báo cáo hoạt động thường niên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giúp bạn đọc có cái nhìn khái quát về EVN và kết quả các hoạt động chính của EVN trong năm 2010 - 2011.

Mời xem file đính kèm

BaoCao2010_2011.pdf


  • 23/04/2012 11:24
  • EVN