Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Tại văn bản số 135/QĐ-TTg ngày 26/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Hoàng Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam để giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Trước khi trở thành Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN, ông Hoàng Quốc Vượng cũng giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công Thương (từ tháng 8/2010), trực tiếp chỉ đạo ngành Điện trong đó có Vụ Năng lượng, Cục điều tiết điện lực và tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với EVN.

Từ ngày 14/9/2012, ông Hoàng Quốc Vượng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho đến nay. Với những cống hiến của ông đối với sự phát triển của ngành Điện lực Việt Nam, năm 2014, ông đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. 

QD135QĐ-TTg ngay 26.1.2015.pdf


  • 26/01/2015 10:23
  • H.Tuyết
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét