Chuẩn y bổ sung đồng chí Khuất Quang Mậu vào Ban Thường vụ Đảng ủy EVN

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường vừa ký Quyết số 3270-QĐ/ĐUK (ngày 24/2/2015) về việc chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2010 -  2015.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương quyết định chuẩn y bổ sung đồng chí Khuất Quang Mậu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ EVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam vào Ban Thường vụ Đảng ủy EVN nhiệm kỳ 2010-2015.

Ban Chấp hành Đảng bộ EVN, các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và đồng chí Khuất Quang Mậu thi hành quyết định này.

Trước đó, ngày 2/2/2015, tại Hà Nội, Đảng ủy EVN đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 15, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Lê Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN. Hội nghị đã bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Khuất Quang Mậu - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ EVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam vào Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn với số phiếu đồng ý cao.

Được biết, đồng chí Khuất Quang Mậu được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam vào ngày 29/8/2014 thay đồng chí Trần Văn Ngọc nghỉ hưu theo chế độ.


  • 04/03/2015 07:41
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét