Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn xứng đáng là cơ quan đầu não của EVN

Đó là khẳng định của ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn. Hội nghị diễn ra ngày 22/2, tại Hà Nội.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành, trong năm 2016, Đảng ủy Cơ quan EVN đã thể hiện được vai trò, vị trí cơ quan đầu não của Tập đoàn trong việc tham mưu, hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch cũng như triển khai các công tác khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Dương Quang Thành trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ưu tú của Đảng bộ

“Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ của Tập đoàn giai đoạn 2015 - 2020. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, EVN vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, ông Dương Quang Thành nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Cụ thể, việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng đã có những đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Cũng trong năm qua, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã kết nạp 10 đảng viên mới, xét và cử 9 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đặc biệt, Đảng bộ Cơ quan EVN là một trong 3 đơn vị của Tập đoàn đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2016. 

“Năm 2017, cùng với toàn Tập đoàn, nhiệm vụ của Đảng ủy Cơ quan EVN cũng rất nặng nề. Do vậy, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn cần khắc phục những hạn chế, phát huy những thế mạnh, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, ông Dương Quang Thành nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, 5 đảng viên ưu tú của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ngày 21/2, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó bí Thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn tham dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 

Trong năm 2016, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Sản lượng điện sản xuất đạt gần 3,2 tỷ kWh, đạt 101% so với kế hoạch EVN giao và tăng 14% so với năm 2015; năng suất lao động tăng 19% so với năm trước; độ sẵn sàng lò, máy và nhiên liệu luôn đáp ứng yêu cầu huy động của A0,...


  • 22/02/2017 06:33
  • Bài, ảnh: Hồng Hoa