Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ 7

Ngày 23/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 7. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chủ trì Hội nghị.

Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ EVN thông qua nhiều nội dung quan trọng năm 2017

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ EVN đã thông qua báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017; thông qua chương trình công tác năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy với 43 nội dung; thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban chấp Đảng bộ Tập đoàn và thông qua hình thức kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ EVN.

Kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành gửi những ý kiến đóng góp cho các Ban chuyên môn của Đảng ủy EVN để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ nhằm thực hiện tốt nhất chương trình, kế hoạch năm 2017.

Ngày mai (24/2), Đảng ủy Tập đoàn sẽ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại Hà Nội. 


  • 23/02/2017 04:17
  • Xuân Tiến