PC Đắk Nông: Huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã tập trung huy động nhiều nguồn vốn đầu tư đưa điện về nông thôn, vùng sâu, vùng xa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đầu tư xây dựng đáp ứng tiêu chí về điện

Từ những năm trước đây, hiện trạng lưới điện nông thôn các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xây dựng thiếu đồng bộ, lưới điện do các hợp tác xã quản lý nên hầu hết không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Đặc biệt, việc di dân tự do tại các xã trên địa bàn khiến việc đầu tư các khu vực này là rất khó khăn, nhiều nơi khu vực lưới điện đã xây dựng từ lâu nên xuống cấp, chất lượng điện không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và an toàn điện kém. 

Để nhanh chóng đáp ứng tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới, PC Đắk Nông đã phối hợp với chính quyền địa phương các huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, lập danh mục các xã chưa đạt yêu cầu về điện và đề xuất giải pháp triển khai. Theo đó, Công ty đã lồng ghép việc đầu tư lưới điện tại các xã xây dựng nông thôn mới với các dự án, công trình từ các nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa của PC Đắk Nông được phân bổ hàng năm; các dự án do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) làm chủ đầu tư; các dự án do UBND tỉnh ứng vốn…

Các xưởng gỗ hoạt động hiệu quả hơn từ khi có điện

Cùng với việc tiếp nhận quản lý lưới điện nông thôn, ngành Điện đã sử dụng các nguồn vốn vay để đầu tư mới, nâng cấp và cải tạo hệ thống lưới điện ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Riêng dự án “Cấp điện cho các thôn buôn chưa có điện 5 tỉnh Tây nguyên” tại tỉnh Đắk Nông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng vốn đầu tư là 207 tỷ đồng, cấp điện cho 11.186 hộ tại 116 thôn, buôn và 51 xã trong tỉnh. Dự án sau khi hoàn thành đã đưa tỷ lệ số hộ dân có điện 5 tỉnh Tây nguyên từ 94% lên 99%.

Trong năm 2016, PC Đắk Nông tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng lưới điện của xã nông thôn mới với khối lượng: Xây dựng mới 17,67 km và cải tạo 6,59 km đường dây 22 kV; xây dựng mới 94,86 km và cải tạo 26,05 km đường dây hạ áp; xây dựng 257 TBA với dung lượng 32.534 kVA; 1.897 công tơ với chi phí đầu tư 140.395 tỷ đồng.

Song song, Công ty còn phối hợp với địa phương thực hiện dự án “Cấp điện nông thôn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2014 - 2020”; đặc biệt là Công ty đã xóa được 2 thôn buôn trắng về điện là thôn Mêra và Bon Bu Ndrong B, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức. Nhờ vậy, số xã đạt tiêu chí số 4 về điện trên toàn tỉnh đã được nâng lên 32 xã, tỉ lệ hộ sử dụng điện đạt trên 96%.

Để góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo, PC Đắk Nông đã phối hợp cùng Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông để nắm bắt được kế hoạch, mục tiêu hàng năm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh, từ đó kịp thời lồng ghép vào kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của Công ty.

Thay đổi diện mạo nông thôn

Sau khi tiếp nhận lưới điện hạ áp của các hợp tác xã, PC Đắk Nông đã đầu tư vốn cải tạo, sửa chữa, nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp nông thôn và bảo đảm khoảng cách an toàn, phát quang hành lang lưới điện, lắp đặt mới công tơ đo đếm điện năng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện tại các xã đã được đầu tư nâng cấp, cải tạo theo các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành... Kết quả đã làm chuyển biến rõ rệt chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện ở nông thôn; đặc biệt là góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 29,29% (năm 2009) giảm xuống còn 13,75% (năm 2015).

Ðắk Nông là một trong 5 tỉnh Tây Nguyên được hưởng lợi từ các dự án cấp điện các thôn buôn về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau 5 năm dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, cuộc sống của người dân nơi đây có nhiều thay đổi, đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt, không chỉ mang lại ánh sáng cho vùng xa xôi hẻo lánh, mà còn hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương, chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao đời sống người dân, đẩy nhanh phát triển tiểu thủ công nghiệp và phát triển nghề mới nhằm tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Có điện, nhiều thôn đã mở rộng quy mô sản xuất, người dân trong thôn đã có điện để bơm nước tưới cây cao su, cà phê và đậu đỗ, năng suất thu hoạch tăng, có cơ hội phát triển nhiều ngành nghề. 

Cùng với việc hoàn thành các tiêu chí khác về xây dựng nông thôn mới, có thể nói, việc hoàn thành tiêu chí số 4 về điện đã và đang đổi thay diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo chủ trương của ngành Điện và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, trong thời gian tới, PC Đắk Nông sẽ tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư, ưu tiên bố trí đầu tư theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh, phấn đấu đến năm 2020, Đắk Nông sẽ hoàn thành việc đưa điện lưới quốc gia về với 100% thôn, buôn trên địa bàn tỉnh. 


  • 07/02/2017 07:52
  • Theo Báo Đắk Nông