Quyết định mới về nhân sự của EVN trong tháng 1 - 2/2015

Điều động và bổ nhiệm:

- Ông Ngô Trần Hoàn, Người đại diện của Tổng công ty Phát điện 1 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn Tập đoàn, từ ngày 16/01/2015.

- Ông Võ Hồng Lĩnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn, từ ngày 16/02/2015.

Bổ nhiệm:

- Ông Lê Thành Chung, Chuyên viên Ban Quản lý Đầu tư tập đoàn, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Tập đoàn, từ ngày 1/02/2015.


  • 13/02/2015 04:17
  • Theo Ban Tổ chức & Nhân sự EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét