Sẵn sàng vận hành thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Đến thời điểm này, các điều kiện cần thiết để đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM) vào vận hành thí điểm bước 1 từ ngày 1/1/2016 đã sẵn sàng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, ngay sau khi có Quyết định số 12751/QĐ-BCT ngày 23/11/2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM) thí điểm năm 2016, Cục đã tích cực đôn đốc, chỉ đạo các tập đoàn: Điện lực (EVN), Dầu khí (PVN), Than và Khoáng sản (TKV) cùng các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định 12751/QĐ-BCT.

Cho đến nay, công tác chuẩn bị cho VWEM thí điểm bước 1 đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) và các tổng công ty điện lực đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng thị trường điện, bố trí đủ nguồn nhân lực và mở khóa đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2016.

Các đơn vị cũng đã hoàn tất việc trang bị hệ thống máy tính, cài đặt phần mềm hỗ trợ thanh toán và cung cấp tài khoản truy cập vào trang thông tin điện tử thị trường điện của các tổng công ty điện lực.

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tham gia thị trường điện - Ảnh Minh Nguyên

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các tổng công ty điện lực chưa được đào tạo chuyên sâu về các nội dung hợp đồng mua bán điện dạng sai khác và tính toán thanh toán tiền điện trong thị trường điện hằng tháng với các đơn vị phát điện.

Ngoài ra, về thu thập số liệu đo đếm, hiện vẫn còn 13 điểm đo ranh giới giữa Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), 37 điểm ranh giới của EVNNPC với các nhà máy điện nhỏ dưới 30 MW chưa trang bị công tơ đo xa.

Theo ông Tuấn, để đưa vào vận hành VWEM từ 1/1/2016, bên cạnh việc tổ chức họp với các đơn vị tham gia thị trường bán buôn cạnh tranh thí điểm bước 1, Cục đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện trước ngày 31/12/2015 các hạng mục công việc còn lại theo Quyết định 12751/QĐ-BCT.

Theo đó, về cơ sở hạ tầng, Cục đã giao cho EVNNPT phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành trang bị công tơ đo xa tại 13 điểm còn thiếu trước 31/1/2016; đối với EVNNPC, đơn vị này có trách nhiệm phối hợp với 37 nhà máy điện nhỏ dưới 30 MW hoàn thiện hệ thống đo xa trước 31/3/2016.

Về dự báo phụ tải, các tổng công ty điện lực được yêu cầu chủ động nâng cao năng lực và trang bị các hệ thống công cụ dự báo phụ tải phù hợp với đặc điểm kinh doanh riêng của từng đơn vị.

Công ty Mua bán điện phối hợp với các đơn vị phát điện tổ chức đào tạo hướng dẫn các tổng công ty điện lực nội dung hợp đồng và tính toán thanh toán theo quy định.

Đáp ứng yêu cầu của các tổng công ty điện lực, Cục Điều tiết Điện lực sẽ tổ chức một khoá tập huấn về hợp đồng mua bán điện và thanh toán trên thị trường điện cho các tổng công ty điện lực.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, trong tháng 12/2015, Bộ Công Thương đã phê duyệt Đề cương nội dung đào tạo cho các thành viên tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Trên cơ sở đề cương này, các đơn vị sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, bố trí kinh phí để tổ chức các khóa đào tạo phù hợp với đặc thù riêng của từng đơn vị.

“Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, nếu có vướng mắc phát sinh, Cục sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, giải quyết nhanh chóng cho doanh nghiệp, đảm bảo thị trường vận hành đúng tiến độ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Trong tháng 12/2015, Cục Điều tiết Điện lực cũng đã yêu cầu EVN hoàn thành Đề án phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của thị trường VWEM gửi Cục xem xét thẩm định, trình Bộ Công Thương phê duyệt trong tháng 4/2016.

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng - thông tin; đào tạo nhân lực, đơn vị đang tích cực phối hợp xây dựng thông tư quy định vận hành thị trường bán buôn cạnh tranh - VWEM, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai trong giai đoạn tiếp theo, ông Tuấn cho biết thêm.


  • 29/12/2015 04:42
  • Theo Chinhphu.vn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét