Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3)

Thực hiện Quyết định số 9494/QĐ-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3), Hội  đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-EVN ngày 30/6/2015 về việc công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa EVNGENCO3.

Hiện, EVN đang trong quá trình tìm kiếm và tìm hiểu nhu cầu của các đối tác trong nước và nước ngoài có mong muốn tham gia làm nhà đầu tư chiến lược để xây dựng phương án cổ phần hóa EVNGENCO3 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau đây là thông tin chi tiết (theo file đính kèm) về EVNGENCO 3, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nguyên tắc tổ chức bán cổ phần và giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

185-TB tim nha dau tu chien luoc.docx


  • 09/11/2015 02:35
  • EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét