Hạ thành công rotor Thủy điện Thác Mơ mở rộng

  • 14/03/2017

Đúng 11 giờ 30 phút ngày 14/3, rotor máy phát với trọng lượng 204 tấn, đường kính 6,412 m của Dự án Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Thác Mơ mở rộng đã được lắp đặt thành công. Thời gian để dịch chuyển Roto vào vị trí mất hai giờ đồng hồ.

Chi tiết...