Tiết kiệm hơn 82 tỷ đồng tiền điện mỗi năm nhờ dùng đèn compact chong thanh long

  • 13/04/2017

Đây là ước tính giá trị làm lợi mỗi năm từ việc thay thế 2.065.269 đèn compact cho người dân trồng thanh long 3 tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang, Long An của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết...


Tiết kiệm điện giai đoạn 2016 - 2020: Có gì mới?

  • 26/09/2016

Giai đoạn 2016 - 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác định sẽ tiếp tục là đơn vị đi đầu, nâng cao hiệu quả các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chương trình hành động của EVN và các đơn vị có gì thay đổi so với trước?

Chi tiết...