Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên: Hạn hán kéo dài, thủy điện thiếu nước

Trong tháng 3/2016, nhiều nhà máy thủy điện khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đã và đang phải tạm dừng phát điện hoặc hoạt động cầm chừng, do lượng nước về thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Đây là hậu quả của đợt hạn hán kéo dài nhất trong 60 năm.

Cập nhật ngày 06-05-2016

Do ảnh hưởng của El Nino, mùa mưa năm 2015 đến muộn, nhưng lại kết thúc sớm. Tổng lượng mưa toàn vùng thấp hơn nhiều so với TBNN, nên lượng nước tích trữ được tại hồ Thủy điện A Vương không đạt đến mực nước dâng bình thường. 

Đến cuối tháng 3/2016, mực nước hồ Thủy điện A Vương chỉ đạt 371,62 m, thấp hơn so với mực nước tối thiểu được quy định theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Tại Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah, lượng nước tích trữ được trong hồ cũng chỉ đạt 479,86 m (đến cuối tháng 3/2016), thấp hơn nhiều so với TBNN. 

Để đảm bảo kế hoạch tích nước hồ chứa, công nhân Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah phải thường xuyên theo dõi và báo cáo lượng nước về hồ, kịp thời thông báo cho người dân và chính quyền địa phương để có giải pháp sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm nhất.

Do không đảm bảo mực nước giới hạn, Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah phải hoạt động cầm chừng, tập trung tích nước chuẩn bị cho mùa khô 2016.

Hạn hán nghiêm trọng và kéo dài làm cho hàng vạn ha lúa và hoa màu không đủ nước, buộc phải chuyển đổi phương thức sản xuất. Hàng nghìn hộ dân tại tỉnh Ninh Thuận thiếu nước sinh hoạt.

Nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay của Nhà máy Thủy điện A Vương nói riêng và các nhà máy thủy điện khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung là ưu tiên cấp nước chống hạn cho vùng hạ du, tuân thủ quy định điều tiết liên hồ chứa và theo kế hoạch điều tiết của chính quyền địa phương.

Theo Tạp chí Điện lực Chuyên đề Thế giới điện