Thành tựu nổi bật năm 2015

Cập nhật ngày 13-01-2016

Năm 2015, EVN không chỉ cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân mà còn có công suất nguồn dự phòng, góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng GDP cả nước đạt trên 6,5% (tăng 0,52% so với năm 2014).

Tổng giá trị đầu tư xây dựng năm 2015 của EVN ước đạt 125.609 tỷ đồng, tăng gần 6% so với năm 2014. Đáng chú ý, việc hoàn thành phát điện 7/7 tổ máy đã đưa tổng công suất nguồn điện của Việt Nam đạt 38.800 MW. Đồng thời, hoàn thành đóng điện 231 công trình lưới điện, với tổng dung lượng trạm biến áp gần 12.800 MVA, tổng chiều dài đường dây trên 2.970 km. Đến cuối năm 2015, quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN và 30 trên thế giới.

Năm 2015, các tổng công ty điện lực đã phát triển mới gần 1,28 triệu khách hàng, đưa tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với điện lực lên tới trên 23,7 triệu. Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP (ngày 12/3/2015), Tập đoàn và các đơn vị đã tích cực rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Năm 2015, thời gian thực hiện trung bình của ngành Điện giảm còn 10,3 ngày. Điểm bình quân đánh giá mức độ hài lòng khách hàng năm 2015 đạt 7,5/10 điểm.

Tính đến cuối năm 2015, cả nước có 99,8% số xã và 98,76% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện. Đặc biệt, EVN đã hoàn thành Dự án cấp điện lưới quốc gia cho huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang), 5 xã đảo (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) và công trình cấp điện bằng cáp ngầm cho xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Hoàn thành chương trình cấp điện lưới quốc gia cho 100% số xã thuộc tỉnh Lai Châu, cho 16 xã trắng chưa có điện của tỉnh Nghệ An, cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 – 2015. Hoàn thành tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại 401 xã với hơn 345.000 hộ sử dụng điện.

Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, từ năm 2009 đến 2015, EVN đã đầu tư 575 tỷ đồng xây dựng lưới điện cho các xã, thôn, bản và hộ dân chưa có điện; xóa nhà tạm; xây dựng “Nhà bán trú dân nuôi”; xây dựng trường học, hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp… Qua đó, góp phần đưa tỉnh Lai Châu từ số hộ có điện vào loại thấp nhất cả nước (năm 2009), đến nay đã có 100% số xã và 84,8% số hộ dân có điện. Riêng 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ số hộ dân có điện đạt 92,5%.

Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý & Hội nhập