Trò chuyện với Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê trước thềm năm mới