• Văn bản pháp lý

 • Quy hoạch

 • Tham khảo

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió (lập tháng 03/2019)

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV

   đầy tải, quá tải

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV

   đầy tải, quá tải

   Thanh Hoá

   30

   1. Đầy tải

   - Không có

   1. Quá tải

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,

   - ĐZ 220kVĐức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh – Cam Ranh

   - ĐZ 110kV An Thạnh – Long An 2

    

   30

   1. Đầy tải

   - Không có

   1. Quá tải

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,

   - ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - Cam Ranh

   - ĐZ 110kV An Thạnh – Long An 2

    

   Hà Tĩnh

   50

   50

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   100

   100

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   59

   59

   Gia Lai

   111

   111

   Đăk Lăk

   182

   190

   Đăk Nông

   50

   50

   Bình Định

   171

   171

   Phú Yên

   414

   414

   Khánh Hòa

   220

   250

   Ninh Thuận

   1648

   1812

   Bình Thuận

   1028

   1222

   Long An

   281

   366

   Vũng Tàu

   234

   234

   Tây Ninh

   607

   799

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   16

   158

    Cà Mau

   100

   100

    Đảo Phú Quý

   6

   6

    Sóc Trăng

   30

   30

   Bến Tre

   0

   60

   Trà Vinh

   140

   140

    

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió (lập tháng 02/2019)

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án Điện mặt trời (ĐMT) đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng CS các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Tổng CS các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Thanh Hóa

   30

   1. Đầy tải: Không có

   2. Quá tải:

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   - ĐZ 220kVĐức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - KN Cam Lâm

    

   30

   1. Đầy tải: Không có

   2. Quá tải:

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   - ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - KN Cam Lâm

   - ĐZ 110kV An Thạnh – Thạnh Hóa

    

   Hà Tĩnh

   50

   50

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   40

   40

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   59

   59

   Gia Lai

   49

   49

   Đăk Lăk

   109

   169

   Đăk Nông

   0

   0

   Bình Định

   120

   120

   Phú Yên

   414

   414

   Khánh Hòa

   160

   160

   Ninh Thuận

   1433

   1533

   Bình Thuận

   867

   1017

   Long An

   113

   313

   Vũng Tàu

   194

   194

   Tây Ninh

   567

   617

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   16

   158

    Cà Mau

   100

   100

    Đảo Phú Quý

   6

   6

    Sóc Trăng

   30

   30

  • Tài liệu Hội thảo Thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam (ngày 27/2/2019)

   SEMINAR ON PROMOTION OF ROOF-TOP SOLAR ENERGY IN VIETNAM

   Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 2 năm 2019

   Time & date: 8:00 AM, February 27th , 2019

   Địa điểm: Hội trường Hòa Bình (tầng 4) - trụ sở EVN, 11 Cửa Bắc, Hà Nội

   Avenue: Hoa Binh hall, 4th floor - EVN office, 11 Cua Bac str, Hanoi 

   Tải toàn bộ tài liệu Hội thảo tại đây hoặc qua google drive

   Please click the following link to download the Seminar materials: 

   https://drive.google.com/open?id=1iJVw3idFTHQ8O2cJ3sEUZ5eiiq_75s9s

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời (lập tháng 12/2018)

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng công suất các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Tổng công suất các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Quảng Bình

   39.92

   1. Đầy tải

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   2. Quá tải

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   - ĐZ Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ Châu Đốc – Tịnh Biên

   39.92

   1. Đầy tải

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   2. Quá tải

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,

   - ĐZ 220kVĐức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - KN Cam Lâm

    

   Quảng Trị

   39.9

   40

   Huế

   35

   75

   Quảng Ngãi

   0

   59.2

   Gia Lai

   49

   49

   Đăk Lăk

   85.3

   109

   Đăk Nông

   50

   50

   Bình Định

   80.3

   120.6

   Phú Yên

   214.2

   415

   Khánh Hòa

   120

   210

   Ninh Thuận

   725.8

   1303.2

   Bình Thuận

   566.31

   789

   Lâm Đồng

   38

   38

   Long An

   32.7

   112.5

   Vũng Tàu

   96

   152

   Tây Ninh

   430

   608

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   0

   23

   Thanh Hoá

   0

   30

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời (lập tháng 11/2018)

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng công suất các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Tổng công suất các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Quảng Bình

   39.92

   1. Đầy tải

   - MBA 500kV Di Linh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   - ĐZ Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   2. Quá tải

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ Châu Đốc – Tịnh Biên

    

   39.92

   1. Đầy tải

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX- 90%, ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   2. Quá tải

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,

   - ĐZ 220kVĐức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - KN Cam Lâm

   Quảng Trị

   0

   40

   Huế

   35

   75

   Quảng Ngãi

   0

   40

   Gia Lai

   49

   49

   Đăk Lăk

   0

   109

   Đăk Nông

   50

   50

   Bình Định

   40

   120

   Phú Yên

   214.2

   414

   Khánh Hòa

   120

   210

   Ninh Thuận

   685.5

   1047.32

   Bình Thuận

   566.31

   749.63

   Lâm Đồng

   38

   38

   Long An

   0

   73

   Vũng Tàu

   96

   152

   Tây Ninh

   143.33

   527.38

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   0

   23

  • Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001

   Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) ban hành Tiêu chuẩn ISO 50001: 2011 - Hệ thống quản lý năng lượng, các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, tháng 6/2011. Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng một cách riêng biệt hoặc lồng ghép với các tiêu chuẩn quản lý khác.

   Xem chi tiết trong file đính kèm

  • Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) tại Việt Nam

   Công ty Dịch vụ Năng lượng (ESCO) cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện. Tham khảo thông tin về mô hình ESCO trong tờ rơi dưới đây.

   ESCO thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng vì lợi ích của khách hàng bằng cách hướng đến giải quyết các rào cản tự nhiên của thị trường, ESCO cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua Hợp đồng hiệu quả năng lượng (EPC).

    

 • Tin năng lượng tái tạo

  • EVNCPC: Hội thảo Phát triển điện mặt trời trên mái nhà – Tạo sự gắn kết giữa các bên

   Tham gia Hội thảo có đại diện Sở Công Thương, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng - đơn vị tư vấn cho Sở Công Thương thực hiện đánh giá hiệu quả dự án ĐMTMN, 10 công ty cung cấp giải pháp điện mặt trời, 3 tổ chức tài chính, cung cấp giải pháp hỗ trợ đầu tư ĐMTMN, 60 khách hàng sử dụng điện có quan tâm, có tiềm năng lắp đặt ĐMTMN.

   Cùng dự có lãnh đạo ban chuyên môn của EVN, EVNCPC và các đơn vị thành viên trên địa bàn 13 tỉnh, TP miền Trung - Tây Nguyên.  

   Lãnh đạo Ban Kinh doanh EVN, lãnh đạo EVNCPC cùng dự Hội thảo

   Tự cung cấp điện bằng giải pháp đầu tư ĐMTMN gắn với công trình xây dựng hiện đang là xu hướng của các nước trên thế giới. Bởi đây là nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, không bị cạn kiệt như nguồn năng lượng hóa thạch.

   Địa bàn miền Trung – Tây Nguyên có bức xạ mặt trời và số giờ nắng trung bình khá cao, có tiềm năng rất lớn để phát triển ĐMTMN. Khách hàng lắp đặt ĐMTMN có nhiều lợi ích như: Tiết kiệm chi phí tiền điện nhờ giảm mua điện lưới quốc gia; có thể bán phần điện không sử dụng hết cho ngành Điện với giá cao; có thời gian hưởng lợi lâu dài sau thời gian thu hồi vốn; chống nóng hiệu quả cho nhà ở, công trình xây dựng; nâng cao thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp khi sử dụng năng lượng sạch, có thể được cấp chứng chỉ năng lượng tái tạo giúp tăng lợi thế cạnh tranh.

   Với mong muốn đồng hành trong việc đầu tư điện mặt trời của khách hàng, EVNCPC tổ chức Hội thảo Phát triển điện mặt trời trên mái nhà tạo diễn đàn kết nối các khách hàng tiềm năng trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên với các nhà cung cấp hệ thống điện mặt trời, tổ chức tài chính và ngành Điện. Qua đó cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin về chính sách, cơ chế của nhà nước, giải đáp các ý kiến thắc mắc, từ đó khách hàng có đủ cơ sở đề quyết định đầu tư ĐMTMN.

   Hội thảo đề cập đến các nội dung: Tình hình triển khai và các giải pháp khuyến khích lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà ở khu vực miền Trung -Tây Nguyên; Tiềm năng điện mặt trời mái nhà tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và hướng dẫn đấu nối, kiểm tra thử nghiệm; Hiệu quả kinh tế dự án ĐMTMN - dự án thực tế đã triển khai; Quy trình thực hiện dự án ĐMTMN và kết quả phát triển ĐMTMN tại tỉnh Đăk Lăk; Điện mặt trời trên mái nhà - Giải pháp năng lượng bền vững và hiệu quả; Giải pháp tài chính đối với ĐMTMN tại Việt Nam; Điện mặt trời hòa lưới không accu; Giải pháp điện mặt trời áp mái - Bảo hiểm sản lượng và hỗ trợ tài chính; Nhà thầu EPC, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống/dự án Điện mặt trời chất lượng cao trên mái nhà và trang trại (Rooftop & Solar Farm).

   Bà Lê Thị Phương Cẩm - Trưởng Ban Kinh doanh EVNCPC trình bày tham luận "Tình hình triển khai và các giải pháp khuyến khích lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên"

   Bên cạnh đó tại Hội thảo còn giới thiệu các văn bản của pháp luật về phát triển điện mặt trời của Chính phủ, Bộ Công thương và ngành Điện: Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam và số 02/2019/QĐTTg ngày 08/01/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ 11/2017/QĐ-TTg; các thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/09/2017 quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án ĐMT, số 05/2019/TT-BCT ngày 11/03/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 16/2017;

   Hội thảo cũng giới thiệu các văn bản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành như văn bản số 1530/EVN-TCKT ngày 27/03/2019 về việc hạch toán doanh thu, chi phí hệ thống điện áp mái tại văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, số 1532/EVN-KD ngày 27/03/2019 và số 1586/EVN-KD ngày 28/03/2019 hướng dẫn thực hiện các dự án ĐMTMN.

   Thời gian tới, EVNCPC tiếp tục quảng bá, hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn, khảo sát, nghiệm thu, đấu nối các dự án ĐMTMN vào lưới điện EVNCPC; ký kết chính thức hợp đồng mua bán điện với các dự án ĐMTMN, thanh toán tiền mua điện phát ra lưới cho chủ đầu tư ngay khi Thông tư 05/2019/TT-BCT có hiệu lực; đề xuất EVN tìm kiếm nguồn tài trợ để hỗ trợ một phần kinh phí cho khách hàng lắp đặt ĐMTMN; phát triển các mô hình ESCO, kêu gọi bên thứ 3 đầu tư ĐMTMN.

   Tại Hội thảo, ông Phạm Sỹ Hùng – Phó Tổng giám đốc EVNCPC đã giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư, trong đó khuyến khích công trình điện mặt trời lắp trên mái nhà, mái nhà của trang trại có sẵn (công suất nhỏ hơn 1 MWp) nhận được ưu đãi theo quy định là được ngành Điện mua điện với giá cao (giá 9,35 cent/1 kWh) khi dự án được phát điện trước 30/6/2019 và giá này được kéo dài đến 20 năm.

   Kết luận tại Hội thảo, ông Phạm Sỹ Hùng – Phó Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh mục đích của Hội thảo hôm nay là tạo ra môi trường để nhà đầu tư, nhà cung cấp giải pháp, nhà tài chính và EVNCPC gặp nhau để thảo luận về những chính sách mà các Bộ, ngành triển khai; sự quan tâm của nhà đầu tư đối với ĐMTMN.

   Năm 2019, EVN giao cho EVNCPC vận động, hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện ĐMTMN với công suất 48 MWp trên phạm vi 13 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên và 9,4 MWp trên mái nhà các văn phòng, các điện lực, trạm biến áp của Tổng công ty.

   Ông Phạm Sỹ Hùng - Phó Tổng giám đốc EVNCPC kết luận tại Hội thảo

   Các tài liệu liên quan về quy định của nhà nước, của EVN, các giải pháp kỹ thuật và tài chính đã trình bày tại Hội thảo sẽ được EVNCPC đăng tải trên trang tin điện tử của Tổng công ty, để các nhà đầu tư/người dân quan tâm có thể tìm đọc, tham khảo thông tin" - ông Phạm Sỹ Hùng cho biết. 

   "Đối với nhà đầu tư, nhà cung cấp giải pháp, tài chính cho ĐMTMN cần phối hợp với Tổng công ty qua đầu mối là Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung, qua đó tạo ra sự gắn kết để nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư thì EVNCPC cung cấp ngay các thông tin kết nối giữa các bên”.

   Hiện nay, còn một số dự án ĐMTMN sắp đưa vào vận hành, việc lắp đặt công tơ 2 chiều miễn phí sẽ được EVNCPC thực hiện để đưa công trình nhanh chóng vào vận hành.

   Phó Tổng giám đốc EVNCPC bày tỏ: “Chúng tôi có 10 phần thưởng cho 10 nhà đầu tư tốt, hiệu quả tiêu biểu trong năm nay để tri ân nhà đầu tư điện áp mái đã góp phần đầu tư tạo ra nguồn điện từ năng lượng sạch tại miền Trung – Tây Nguyên. Phát triển điện mặt trời nói chung, điện mặt trời áp mái là quá trình lâu dài. Hội thảo đã tiên phong trong việc quảng bá điện mặt trời áp mái, kêu gọi đầu tư tại miền Trung – Tây Nguyên để cùng góp sức cung cấp thêm nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại Việt Nam, qua đó góp phần giảm bớt áp lực về nguồn điện đang thiếu hụt hiện nay. Những kiến nghị, ý kiến hôm nay tại Hội thảo, chúng tôi đều đã ghi nhận và sẽ có thông tin kịp thời đến nhà đầu tư”. 

   Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ, EVNCPC đã hỗ trợ khách hàng lắp đặt ĐMTMN bằng việc sẵn sàng để ký kết hợp đồng, lắp đặt công tơ hai chiều miễn phí, thanh toán tiền mua điện từ các dự án ĐMTMN với khách hàng.

   Tính đến tháng 2/2019, khu vực miền Trung- Tây Nguyên đã có 330 khách hàng lắp đặt ĐMTMN đấu nối vào lưới điện EVNCPC với tổng công suất 2,1 MWp; EVNCPC đã đầu tư lắp đặt ĐMTMN ở các trụ sở Điện lực, đến 30/6/2019 sẽ đạt mức công suất 7,2 MWp.

   Một số hình ảnh giới thiệu các giải pháp về kỹ thuật, tài chính với các nhà đầu tư ĐMTMN bên lề Hội thảo:

    

    

  • EVN tổ chức hội nghị hướng dẫn thủ tục công nhận vận hành thương mại cho 98 nhà đầu tư điện mặt trời

   Tham dự Hội nghị có ông Đinh Thế Phúc - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cùng khoảng gần 100 chủ đầu tư và nhà thầu thi công các dự án điện mặt trời.

   Về phía EVN, có ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN; ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc EVN cùng đại diện các Ban, các Đơn vị thuộc EVN, bao gồm: Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia, Công ty Mua bán điện, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Tổng Công ty Điện lực miền Trung và miền Nam.

   Ông Đinh Thế Phúc - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực giải đáp các thủ tục, quy định cho các chủ đầu tư tại Hội nghị

   Kịp thời tháo gỡ vướng mắc

   Tại Hội nghị, các đơn vị của EVN đã báo cáo về tình hình phát triển nguồn năng lượng tái tạo và đầu tư các dự án phục vụ đấu nối, giải tỏa công suất năng lượng tái tạo; Dự thảo quy trình quy định trình tự, thủ tục chạy thử, nghiệm thu và công nhận ngày vận hành thương mại (COD) từng phần/cả nhà máy; Tình hình đấu nối, chuẩn bị đóng điện các dự án điện mặt trời và các khó khăn, vướng mắc trong vận hành.

   Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, các chủ đầu tư dự án điện mặt trời đã hoan nghênh EVN đã chủ động tổ chức Hội nghị, để các doanh nghiệp được bày tỏ nguyện vọng cũng như nêu lên các vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó và bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời.

   Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN khẳng định Tập đoàn sẽ hỗ trợ tối đa cho các chủ đầu tư để các nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành thương mại trước ngày 30/6/2019

   Đặc biệt, các chủ đầu tư dự án cũng đánh giá cao việc EVN đã hiện đại hóa, đơn giản hóa rất nhiều các thủ tục so với trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sản xuất điện. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư và các đơn vị phía EVN cũng đã trao đổi, thảo luận để làm rõ một số vấn đề kỹ thuật trên thực tế cũng như kiến nghị về các công tác, quy trình, thủ tục phục vụ việc vận hành các nhà máy điện mặt trời như: Việc xác định công suất phát tối đa (Pmax) của các nhà máy, kể cả trong thời gian thử nghiệm Pmax lớn hơn hoặc nhỏ hơn công suất đã đăng kí; các thủ tục, quy định mẫu về chạy thử nghiệm; việc giải tỏa công suất nhà máy, vấn đề đấu nối lên lưới quốc gia; vấn đề công nhận nhận COD từng phần/toàn nhà máy...

   Tiếp nhận ý kiến của các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, đại diện lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, lãnh đạo EVN và các đơn vị trực thuộc đã giải đáp các vướng mắc; cũng như đưa ra các kiến nghị, giải pháp để tạo điều kiện tối đa nhằm hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn trong việc đưa các nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành trước ngày 30/6/2019.

   Gần 100 chủ đầu tư dự án điện mặt trời tham dự Hội nghị

   EVN luôn hỗ trợ tối đa

   Báo cáo tại Hội nghị, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết, việc vận hành các nhà máy điện mặt trời sẽ gặp không ít khó khăn, do nguồn năng lượng này có tính không ổn định về công suất phát. Cụ thể, công suất nguồn năng lượng mặt trời thay đổi tức thời theo điều kiện thời tiết; các nhà máy trong cùng khu vực có xu hướng cùng biến động, dẫn đến sự thay đổi đồng thời một lượng công suất lớn – tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định hệ thống.

   Ngoài ra, từ tháng 6/2019, việc vận hành các nguồn năng lượng tái tạo phải đảm bảo yêu cầu không gây quá tải các đường dây, máy biến áp, dẫn đến sóng hài điện áp có khả năng vượt giới hạn trên lưới điện 110 kV, nhất là khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận...

   Phần trình bày của đại diện Trung tâm Điều độ Hệ thống điều độ Quốc gia về công tác đấu nối, chuẩn bị đóng điện các dự án điện mặt trời

   Bên cạnh đó, số lượng các nhà máy điện mặt trời dự kiến vào vận hành từ nay đến hết tháng 6 là rất lớn (miền Bắc 6 dự án, miền Nam 54 dự án, miền Trung 28 dự án), gây khó khăn và áp lực lớn về tiến độ thử nghiệm, nghiệm thu; chưa kể một số thời điểm tình hình thời tiết không đảm bảo điều kiện yêu cầu để vận hành thử nghiệm.

   Trước những khó khăn này, A0 đã chủ động gửi công văn và hướng dẫn các chủ đầu tư, phối hợp sớm cung cấp tài liệu, phục vụ chuẩn bị đóng điện vận hành. Đồng thời, A0 cũng tăng cường thời gian làm việc 3 ca, kể cả ngày nghỉ cuối tuần; sắp xếp bố trí nhân lực để hỗ trợ các bộ phận có khối lượng công việc tăng cao như Trung tâm Điều độ miền Trung, miền Nam...

   Đại diện Ban Thị trường điện (EVN) trình bày về Dự thảo Quy trình công nhận ngày vận hành thương mại nhà máy điện gió/mặt trời

   Tuy nhiên, theo A0, do khối lượng công việc của thời gian tới là rất lớn, nên để các nhà máy điện mặt trời đưa vào vận hành đúng tiến độ dự kiến, chủ đầu tư cần sớm cung cấp tài liệu kỹ thuật của dự án và đầu mối liên lạc cho các cấp điều độ theo quy định để phối hợp chuẩn bị đóng điện công trình; định kỳ ngày 15 hàng tháng cập nhật tiến độ gửi cấp điều độ có quyền điều khiển; kết nối và thử nghiệm ETE, SCADA/EMS, chức năng điều khiển xa AGC với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia/miền; phối hợp với cấp điều độ và các đơn vị liên để thử nghiệm hút/phát công suất phản kháng; kết nối và thử nghiệm chức năng điều khiển xa AGC với A0... Thời gian thử nghiệm, nghiệm thu phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2019.

   Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết, EVN sẽ tiếp thu ý kiến của các chủ đầu tư, đồng thời sẽ sớm ban hành Quy định tạm thời về Trình tự, thủ tục chạy thử, nghiệm thu và công nhận ngày COD từng phần/cả nhà máy điện mặt trời. Các đơn vị của EVN cũng sẽ phối hợp, hỗ trợ tối đa các chủ đầu tư để tạo điều kiện tối đa cho các nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành thương mại trước ngày 30/6/2019.

  • Nhà máy Điện mặt trời tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân hòa lưới điện Quốc gia

   Nhà máy Điện mặt trời tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đi vào vận hành có ý nghĩa rất lớn trong việc tăng cường nguồn điện cho phụ tải phía Nam

   Nhà máy Điện mặt trời tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có công suất lắp đặt là 6,2 MW, tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Sau khi đi vào vận hành, sản lượng phát điện dự kiến đạt khoảng 10,5 triệu kWh/năm.

   Công trình được EVNPECC2 triển khai theo phương thức tự thiết kế - mua sắm trang thiết bị - tổ chức thi công, nên Công ty đã chủ động được toàn bộ các khâu, góp phần hoàn thành công trình với chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí và về đích sớm hơn 3 tháng so với tiến độ đề ra.

   Đây cũng là công trình nằm trong chiến lược phát triển của EVNPECC2 làm chủ đầu tư xây dựng nhà máy điện từ đây đến năm 2022 với mục tiêu đạt tổng công suất 500 MW.

   Việc EVNPECC2 đưa vào vận hành nhà máy điện mặt trời đầu tiên của tỉnh Bình Thuận trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi có ý nghĩa rất lớn trong việc tăng cường nguồn cấp điện cho phụ tải khu vực và hệ thống, nhất là trong thời gian tới, tình hình cung cấp điện khu vực phía Nam được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức. Đồng thời, cũng khẳng định năng lực, trình độ tiên tiến cũng như phát huy nội lực trong nước của lực lượng cán bộ, kỹ sư của EVNPECC2 nói riêng và ngành Điện lực Việt Nam nói chung.

  • Thay đổi cơ chế mua bán điện mặt trời áp mái

   Chính sách mới được kì vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong cơ chế thanh toán giữa bên mua và bên bán điện mặt trời nối lưới

   Quyết định trên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

   Trong đó, theo Quyết định mới sửa đổi, bên bán điện thực hiện thanh toán lượng điện năng nhận từ lưới điện theo quy định hiện hành. Bên mua điện thực hiện thanh toán lượng điện năng từ dự án trên mái nhà phát lên lưới điện với giá mua bán điện quy định như đối với dự án điện mặt trời nối lưới.

   Các bên có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thuế và phí.

   Giá mua bán điện đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo được xác định trên cơ sở tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

   Trước đó, theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg, các dự án trên mái nhà được thực hiện cơ chế bù trừ điện năng (net-metering) sử dụng hệ thống công tơ hai chiều. Trong một chu kỳ thanh toán, lượng điện phát ra từ các dự án trên mái nhà lớn hơn lượng điện tiêu thụ sẽ được chuyển sang chu kỳ thanh toán kế tiếp. Khi kết thúc năm hoặc khi kết thúc hợp đồng mua bán điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện với giá bán điện theo quy định.

   Tính đến cuối năm 2018, trên cả nước đã có khoảng 1.500 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái nối lưới, với tổng công suất trên 19.000 kWp. Các khách hàng này đã được ngành Điện lắp đặt công tơ đo đếm hai chiều. Trong đó, TP.HCM là đơn vị đi đầu, với hơn 900 khách hàng lắp đặt điện mặt trời nối lưới, tổng công suất 10.382 kWp.

  • Phát triển năng lượng tái tạo: Thách thức trong điều hành hệ thống điện Việt Nam

   Ông Nguyễn Đức Cường

   PV: Khi NLTT phát triển, việc điều hành hệ thống điện sẽ có những thuận lợi, khó khăn gì, thưa ông?

   Ông Nguyễn Đức Cường: Theo Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh, đến năm 2020, hệ thống điện Việt Nam sẽ có 800 MW điện gió và 850 MW điện mặt trời và tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Việc phát triển NLTT đi kèm cơ chế khuyến khích ưu đãi sẽ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó giảm áp lực về việc thu xếp vốn xây dựng các công trình nguồn điện. Đặc biệt, các dự án điện mặt trời, điện gió chủ yếu tập trung ở miền Nam và Nam Trung bộ - khu vực có phụ tải chiếm khoảng 50% cả nước. Vì vậy, phát triển NLTT sẽ góp phần giảm thiếu hụt điện tại miền Nam, tăng cường an ninh cung ứng điện và giảm căng thẳng trong vận hành hệ thống điện.

   Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, NLTT cũng gây không ít khó khăn trong việc điều hành hệ thống điện. Cụ thể, với đặc điểm công suất phát hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn năng lượng sơ cấp mang tính bất định như NLTT, sự ổn định của hệ thống điện nhìn chung sẽ bị ảnh hưởng nếu các nguồn điện truyền thống không kịp thời điều chỉnh theo sự thay đổi công suất của phụ tải và nguồn điện từ NLTT. 

   Theo tính toán, hệ số sử dụng công suất của các nguồn NLTT (gió, mặt trời) tại Việt Nam chỉ khoảng 18-20%, thấp hơn đáng kể so với nguồn nhiệt than khoảng 75% và thủy điện khoảng 40-50%. Ngoài ra, nếu NLTT tham gia sâu vào hệ thống, việc vận hành sẽ gặp những thách thức sau: Chất lượng điện năng cũng có xu hướng xấu đi, hiện tượng điện áp nằm ngoài ngưỡng quy định sẽ tăng thêm, đặc biệt tại các khu vực tập trung nhiều nguồn và cách xa trung tâm phụ tải, quá trình mất cân bằng trong hệ thống có xu hướng xảy ra nhanh và mạnh hơn. 

   Trong 3-5 năm tới, sự phát triển của các dự án điện mặt trời cũng có thể vượt quá khả năng mang tải của lưới điện hiện có. Giới hạn vận hành của thiết bị tại các khu vực có tiềm năng điện mặt trời lớn như Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hoà… sẽ liên tục bị vi phạm, gây bất ổn hệ thống, nguy hiểm cho thiết bị và phát sinh nhiều vấn đề về kĩ thuật mà các cấp điều độ phải xử lý.

   PV: Cần phải làm gì để “hóa giải” những khó khăn, thách thức trên, thưa ông?

   Ông Nguyễn Đức Cường: Một trong các thách thức lớn nhất trong vận hành nguồn NLTT là tính bất ổn của công suất phát. Để có thể giảm nhẹ ảnh hưởng này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao A0 xây dựng hệ thống dự báo năng lượng tái tạo ngắn hạn. Hệ thống sẽ dự báo được công suất phát của các nguồn NLTT dựa trên các thông tin về dự báo khí tượng thủy văn, thời tiết, đặc tính vận hành và thời gian hoạt động thực tế của các nhà máy NLTT. Từ kết quả này, A0 sẽ có các phương án chủ động lập kế hoạch huy động nguồn điện NLTT và kế hoạch huy động các nguồn hỗ trợ khác để điều khiển tần số hệ thống điện. Nếu làm tốt việc dự báo, hệ thống điện sẽ được vận hành ổn định, an toàn và kinh tế.

   PV: Việc xây dựng hệ thống dự báo năng lượng tái tạo có gặp nhiều khó khăn không, thưa ông?

   Ông Nguyễn Đức Cường: Đây là hệ thống hoàn toàn mới, A0 chưa có nhiều kinh nghiệm, công tác triển khai cũng gặp rất nhiều thử thách. Bên cạnh đó, ngoài nỗ lực của A0, cần có sự tham gia của các đơn vị khác như, đơn vị cung cấp dịch vụ dự báo khí tượng có chất lượng cao, đảm bảo độ tin cậy, đơn vị sở hữu nhà máy NLTT...

   Hiện nay A0 đang tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và khu vực về dự báo NLTT; cử các chuyên viên, kỹ sư tham gia hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo chuyên sâu về dự báo; kết nối với các nhà cung cấp giải pháp, cơ sở hạ tầng dự báo công suất NLTT để tìm hiểu và đặt vấn đề xây dựng hệ thống dự báo tại cơ quan A0.

   Đồng thời, A0 cũng chủ động xây dựng yêu cầu kỹ thuật triển khai dự báo, tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ dự báo khí tượng trong và ngoài nước, đảm bảo có thể cung cấp thông tin dự báo bức xạ, nhiệt độ, tốc độ gió… phục vụ lập kế hoạch và điều độ hệ thống điện; kiến nghị Tập đoàn, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung các Thông tư, quy trình, quy định về nghĩa vụ đầu tư hệ thống quan trắc, dự báo, bổ sung danh mục các tín hiệu cần cung cấp về các cấp Điều độ.

   PV: Với tính bất ổn nguồn phát của NLTT, việc xây dựng hệ thống dự báo NLTT đã đủ để đảm bảo hệ thống điện quốc gia được vận hành an toàn, ổn định chưa, thưa ông?

   Ông Nguyễn Đức Cường: Đây chỉ là một trong những yếu tố cần thiết để Điều độ quốc gia chủ động trong việc lập kế hoạch huy động nguồn điện tại từng thời điểm. Tuy nhiên, để vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và kinh tế khi NLTT phát triển, còn rất nhiều việc phải làm.

   A0 cũng đang tập trung kiện toàn quy định và tổ chức điều khiển tần số hệ thống điện hiện tại. Cụ thể, đề xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực cập nhật phương pháp luận xác định lượng công suất điều tần và dự phòng quay, theo hướng có tính toán cụ thể và chi tiết hơn cho các chế độ vận hành lưới điện; rà soát hiện trạng điều khiển tần số trên hệ thống, phối hợp với các đơn vị phát điện toàn quốc thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống tự động điều khiển tần số, điện áp; yêu cầu cài đặt thông số và đưa vào vận hành.

   A0 cũng tiến hành nghiên cứu các phương án điều khiển tần số, điện áp mới trên hệ thống điện để hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ nghiên cứu các hệ thống tích trữ năng lượng... tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới có nguồn NLTT phát triển.

   PV: Cùng với nỗ lực của ngành Điện nói chung, A0 nói riêng, theo ông, Nhà nước cũng như chủ đầu tư cần phải làm gì trong việc đảm bảo an ninh hệ thống điện khi NLTT đi sâu trong hệ thống?

   Ông Nguyễn Đức Cường: Các chủ đầu tư cần tuân thủ các tiêu chuẩn quy định trong việc lựa chọn thiết bị đầu tư nhà máy điện mặt trời. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp điều độ trong việc thoả thuận kỹ thuật, đóng điện điểm đấu nối, thử nghiệm nghiệm thu và vận hành thương mại. Đặc biệt, cần lựa chọn các khu vực có khả năng giải toả công suất để phát triển dự án...

   Với các cơ quan nhà nước, cần sớm ban hành quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp quốc gia, trong đó cần xem xét kỹ các vấn đề về khả năng giải toả công suất, các yêu cầu kỹ thuật đi kèm cơ chế khuyến khích, tỷ trọng NLTT phù hợp, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả.

   PV: Xin cảm ơn ông! 
     

  • Việt Nam: “Miền đất hứa” phát triển điện gió

   Ông Ti Chee Liang

   PV: Thưa ông, UBND tỉnh Trà Vinh vừa đồng ý chủ trương cho phép Janakuasa/Ecotech triển khai 2 dự án điện gió tại địa phương. Xin ông cho biết, vì sao Công ty lại lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực điện gió - một lĩnh vực còn khá mới ở Việt Nam?

   Ông Ti Chee Liang: Có 2 lý do chính. Thứ nhất, năng lượng xanh là xu thế phát triển trên thế giới. Có nhiều trang trại điện gió và điện mặt trời đã được xây dựng tại các nước châu Âu. Năng lượng xanh ngày càng góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường sống. Thế giới hiện nay đã sử dụng xe điện thay thế xe sử dụng xăng, dầu trong giao thông đường bộ và Công ty Sản xuất xe điện Tesla là một trong những công ty có giá trị nhất thế giới.

   Thứ hai, khi nền kinh tế phát triển và nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng lớn, việc bổ sung nguồn năng lượng xanh, sạch, ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Janakuasa mong muốn trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu hỗ trợ Việt Nam phát triển nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng xanh.

   PV: Những khó khăn khi đầu tư dự án điện gió là gì, thưa ông?

   Ông Ti Chee Liang: Tôi phải thừa nhận rằng, về mặt kỹ thuật, các dự án nhà máy điện rất phức tạp, đòi hỏi phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về hệ thống điện quốc gia. Mặt khác, dự án điện có suất đầu tư rất lớn, các yêu cầu về thủ tục pháp lý, hành chính cũng rất chặt chẽ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chúng tôi rất biết ơn tỉnh Trà Vinh đã thẩm định và giúp rút ngắn quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện để hai bên cùng đạt được tiến độ của dự án.

   Cùng với đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là bên mua điện, có rất nhiều kinh nghiệm và trình độ quản lý các dự án quy mô lớn đã tích cực hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để đàm phán thành công hợp đồng mua bán điện.

   PV: Chính phủ Việt Nam vừa có Quyết định về điều chỉnh giá điện gió từ 7,8 Uscents/kWh lên 8,5 Uscents đối với dự án trên đất liền và 9,8 Uscents đối với các dự án trên  biển. Ông đánh giá thế nào về sự điều chỉnh này?

   Ông Ti Chee Liang: Chúng tôi cho rằng, mức giá mua điện gió 7,8 Uscents trước đây là khá thấp, khó hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư. Nhưng Chính phủ Việt Nam đã kịp thời điều chỉnh giá điện. Với mức giá điều chỉnh vừa qua, tôi thấy là hợp lý và có thể tiếp tục đầu tư các dự án điện gió khác ở Việt Nam.

   PV: Nhiều người dân địa phương lo ngại, các dự án điện gió sẽ làm ảnh hưởng xấu đến môi trường như chiếm đất, chiếm biển… Công ty sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

   Ông Ti Chee Liang: Điện gió là một trong nguồn năng lượng sạch nhất do không phát sinh khí thải, gây ô nhiễm môi trường. Lưu lượng gió rất phong phú và là nguồn vô tận. Các trang trại điện gió chỉ có tác động một phần nhỏ về môi trường, khi cánh quạt gió va quệt vào đàn chim bay trên trời, hoặc gây ra tiếng ồn tần số thấp do tua-bin gió hoạt động. Những vấn đề này đã được các nước phát triển mạnh về điện gió ở châu Âu nghiên cứu kỹ và chúng tôi sẽ đưa những giải pháp và công nghệ đã được kiểm chứng vào trang trại điện gió Trà Vinh.

   Một số lập luận cho rằng, xây dựng điện gió ngoài khơi ảnh hưởng đến đánh bắt hải sản? Thực tế nghiên cứu cho thấy, trang trại điện gió ngoài khơi còn làm tăng quần thể cá do tua bin gió có vai trò như các rạn san hô nhân tạo.

   Là nhà đầu tư phát triển dự án điện gió, chúng tôi rất thận trọng với những ảnh hưởng đối với môi trường. Chúng tôi đã thuê các tư vấn chuyên nghiệp tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội trong khu vực phát triển dự án. Kinh nghiệm của các dự án điện gió trên thế giới cho thấy, tác động môi trường từ điện gió là rất ít so với các công nghệ phát điện khác.

   PV: Công ty đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp kỹ thuật như thế nào liên quan đến nối lưới điện quốc gia tại Việt Nam, thưa ông?

   Ông Ti Chee Liang: Chúng tôi hiểu rằng, các thông số kỹ thuật khi đấu nối điện gió vào lưới điện quốc gia sẽ có nhiều khó khăn, thách thức với 3 lý do chính: Dao động công suất, tần số; thay đổi về tốc độ gió làm tăng hoặc giảm sản lượng điện; điện áp cao hoặc thấp đột ngột có thể gây ra nhảy thiết bị bảo vệ lưới điện.

   Tuy nhiên, những vấn đề này không phải là mới mà đã được giải quyết xong tại các trang trại điện gió lớn ở các nước châu Âu. Chúng tôi dự định tận dụng kinh nghiệm và kiến thức trên thế giới của Janakuasa (Singapore) và Ratchaburi (Thái Lan), là bên có quyền truy cập vào các giải pháp đã thử nghiệm tốt ở các nước châu Âu và áp dụng vào trang trại điện gió Trà Vinh.

   Đấu nối vào lưới điện quốc gia sẽ là vấn đề phức tạp nếu quốc gia đó không có quy hoạch phát triển điện lực đầy đủ. Chúng tôi hiểu rằng, Việt Nam đã nghiên cứu một cách cẩn trọng các tác động tiêu cực từ các dự án năng lượng tái tạo khi đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Khi thực hiện các dự án, chúng tôi sẽ tính toán kỹ các thông số kỹ thuật, bảo đảm an toàn khi đấu nối.

   PV: Trân trọng cảm ơn ông!

   Dự án Điện gió Hiệp Thạnh:

   - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Ecotech Việt Nam; Công ty Janakuasa Pte LTD (Singapore)

   - Địa điểm xây dựng: Xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải

   - Công suất thiết kế: 78MW (với 18 - 19 cột tua bin gió)

   - Tổng vốn đầu tư: Gần 3.370 tỷ đồng. 

   - Dự kiến hoàn thành: Năm 2020.

  • Phát triển năng lượng tái tạo: Tiềm năng lớn, thách thức cũng không nhỏ

   Tiềm năng lớn

   Đánh giá về tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết: Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, số giờ nắng bình quân trong năm từ 2.500 - 3.000 giờ với nhiệt độ bình quân năm trên 21 độ C. Ngoài ra, Việt Nam có tiềm năng lớn về các dạng NLTT khác như gió, sinh khối... Đây là những nguồn năng lượng sạch, quý giá, cần được khai thác một cách hợp lý, hiệu quả.

   Riêng về tiềm năng điện gió, theo ông Nguyễn Văn Vy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, với công nghệ hiện đại, chỉ cần tốc độ gió từ 5m/s trở lên, tua bin đã có thể phát điện. Ước tính, điện gió trên đất liền của Việt Nam có thể tạo ra khoảng 40-50 nghìn MW, nếu cộng thêm tiềm năng điện gió từ ngoài khơi, Việt Nam có thể phát triển khoảng trên 100 nghìn MW. 

   Còn với năng lượng mặt trời (NLMT), Việt Nam có thể lắp đặt các tấm pin NLMT ở nhiều vùng khác nhau như trên bờ biển, trên hồ nước, đồng bằng, rừng núi, trên mái nhà… Nếu tính trung bình, cứ khoảng 1 ha thu được 1 MW điện mặt trời, Việt Nam có thể sản xuất ra hàng chục ngàn MW công suất từ bức xạ NLMT.

   Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà của Tổng công ty Điện lực TP.HCM

   Thách thức phía trước

   Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN cho rằng, để phát triển điện năng một cách hiệu quả, bền vững, EVN hoàn toàn ủng hộ chủ trương đẩy mạnh phát triển NLTT, phù hợp với quy hoạch. Ưu tiên phát triển NLTT sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ nguồn tài nguyên năng lượng, giảm tác động tiêu cực đến môi trường trong sản xuất điện. Tuy nhiên, khi có sự tham gia của NLTT, thiết kế hệ thống truyền tải và phân phối điện cũng sẽ phải điều chỉnh so với thiết kế truyền thống.

   Tại Việt Nam, do nhu cầu sử dụng điện rất lớn, việc đẩy nhanh phát triển NLTT cũng cần phải lưu ý đến một số vấn đề như: Sự không ổn định của công suất phát vì phụ thuộc vào thời tiết (tốc độ gió, bức xạ mặt trời…). Để đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định, cần phải tính đến công suất dự phòng, bù đắp lượng công suất thiếu hụt khi nguồn NLTT không phát điện được. Các nguồn điện gió và điện mặt trời không có khả năng điều chỉnh điện áp nếu như không có các qui định chặt chẽ bắt buộc phải đầu tư các thiết bị bảo vệ trước khi nối lưới.

   Cũng theo ông Ngô Sơn Hải, hiện nay, các nguồn điện đang vận hành theo cơ chế thị trường phát điện cạnh tranh. Dự kiến năm 2019, sẽ hình thành thị trường bán buôn điện cạnh trạnh. Tuy nhiên, vẫn chưa có cơ chế phù hợp cho NLTT hoạt động trong thị trường điện. Để khắc phục những bất cập trên, EVN đề nghị các cơ quan chức năng sớm phê duyệt các Quy hoạch về phát triển nguồn điện NLTT cấp tỉnh, cấp quốc gia. Các dự án NLTT khi xem xét cần đảm bảo sự phát triển đồng bộ giữa nguồn và lưới điện, đảm bảo khả năng vận hành an toàn, kinh tế của hệ thống điện và hiệu quả đầu tư chung của xã hội...

   Ông Nguyễn Văn Vy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cũng kiến nghị, Nhà nước cần xây dựng chính sách đồng bộ, ổn định, lâu dài cho phát triển NLTT, tăng độ tin cậy cho các nhà đầu tư. Đồng thời xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong quá trình thiết kế, đầu tư xây dựng và quản lý khai thác vận hành các công trình nguồn điện từ NLTT; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho lưới điện đồng bộ với các nguồn điện sử dụng NLTT và các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các công trình, thiết bị khác liên quan đến NLTT, áp dụng thống nhất trong toàn quốc.

 • Thủ tục mua bán điện