• Tra cứu trực tuyến

   Khách hàng có thể tra cứu một số thông tin chi tiết trên trang web của TCTĐL/CTĐL ký hợp đồng mua bán điện với khách hàng như sau:

   -   Lịch tạm ngừng cấp điện

   -   Tiền điện hàng tháng

   -   Số điện thoại báo sửa chữa điện

   -   Hình thức thanh toán, địa điểm thu tiền

   Click vào đây để link đến trang danh sách các đơn vị chăm sóc khách hàng dùng điện