Cách tính tiền điện

Xin hỏi cách tính tiền điện sinh hoạt cho hóa đơn tiền điện từ 11/01 đến 11/02/2017? Mã KH: PA18LC0093398. Xin cám ơn.

Mai Thế Lập
Maithelap90@gmail.com
Tổ 5, phường Nam Cường, Tp Lào Cai
23/02/2017

Trả lời

Sau khi nhận được câu hỏi của độc giả, Ban biên tập website evn.com.vn đã liên hệ tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc, và nhận được trả lời như sau:

Tra cứu trên hệ thống thông tin của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, khách hàng có mã PA18LC0093398 tên: Vũ Thị Thùy Dung, địa chỉ: Cột 03 B4 D7A Đường D7A, Phường Nam Cường, TP.Lào Cai.

Khách hàng lắp công tơ mới ngày 01/02/2017, đến ngày 11/02/2017 là ngày ghi chỉ số công tơ của khu vực, như vậy trong tháng 02/2017 khách hàng chỉ có 12 ngày sử dụng điện. Sản lượng điện từ ngày 01/02 đến ngày 11/02 là 374 kWh, tiền điện tính theo bình quân số ngày sử dụng trong tháng, cụ thể là 374 kWh tính  bình quân cho 12 ngày dùng điện.

Sản lượng bậc thang thứ nhất, thứ hai:

(50/30)* 12 ngày = 20 kWh;

Sản lượng bậc thang thứ 3:

(100/30)* 12 ngày = 39 kWh;

Các  bậc thang tiếp theo tính tương tự.

Như vậy, tính tiền điện sử dụng từ ngày 01/02 đến ngày 11/02/2017 như sau:

20kWh x 1484đ/kWh = 29.680 đồng;

20kWh x 1533đ/kWh = 30.660 đồng;

39kWh x 1786đ/kWh = 69.654 đồng;

39kWh x 2242đ/kWh = 87.438 đồng;

39kWh x 2503đ/kWh = 97.617 đồng;

217kWh x 2587đ/kWh = 561.397 đồng;

Tổng tiền điện: 663.782 đồng;

Tiền thuế VAT: 66.378 đồng;

Tổng số tiền phải nộp: 730.160 đồng.


  • 02/03/2017