Cách tính tiền điện

Xin hỏi cách tính tiền điện cho 2 hộ chung 1 công tơ theo nấc thang, tổng số điện 621kWh trong 1 tháng ?

Lại Thị Nhạn
Trungtienoto48@gmail.com
Tổ Thái Hòa, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
07/05/2018

Trả lời

Sau khi nhận được câu hỏi của độc giả, Ban biên tập website evn.com.vn đã liên hệ tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc và nhận được trả lời như sau: 

Kính thưa Quý khách!

Nếu Quý khách có 2 hộ dùng chung một công tơ, đã ký hợp đồng mua bán điện có định mức 2 hộ dùng chung thì giá điện sinh hoạt được tính định mức cho 2 hộ dùng điện, mỗi bậc thang  được tăng gấp 2 lần, cụ thể:

Bậc 1: 50x2x1549 đồng/kwh = 154.900 đồng;

Bậc 2: 50x2x1600 đồng/kwh= 160.000 đồng;

Bậc 3: 100x2x1858 đồng/kwh=371.600 đồng;

Bậc 4: 100x2x2340 đồng/kwh= 468.000 đồng;

Bậc 5: 21x2615 đồng/kwh= 54.915 đồng;

Tổng số: 1.209.415 đồng;

VAT: 120.942 đồng;

Tổng số tiền phải nộp: 1.330.357 đồng.

Trân trọng!


  • 11/05/2018