Chi phí nâng công suất điện 3 pha

Xin cho biết chi phi cho việc nâng công suất điện 3 pha sản xuất?

Nguyễn Ngọc Thế
huethe35.qs@gmail.com
Thiệu Hóa, Thanh Hóa
01/05/2018

Trả lời

Sau khi nhận được câu hỏi của độc giả, Ban biên tập website evn.com.vn đã liên hệ tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc và nhận được trả lời như sau: 

Kính thưa Quý khách!

Chi phí để nâng công suất công tơ 3 pha:

- Ngành Điện đầu tư các chi phí: Vật tư và nhân công lắp đặt từ điểm đấu nối lưới điện, công tơ và thiết bị bảo vệ công tơ.

- Khách hàng đầu tư: Nếu việc nâng công suất công tơ dẫn đến phải thay dây phía sau công tơ thì khách hàng chịu chi phí vật tư và nhân công để lắp đặt dây sau công tơ (cáp điện, dây dẫn, xà, sứ,...), chi phí khảo sát nghiệm thu đường dây sau công tơ.

Trân trọng!


  • 07/05/2018