Giá điện áp dụng?

Xin hỏi lò giết mổ gia cầm thì áp giá điện sản xuất hay kinh doanh?

Ngô Minh Tân
ngominhtan7791@gmail.com
Chí Minh, Chí Linh, Hải Dương
03/05/2018

Trả lời

Sau khi nhận được câu hỏi của độc giả, Ban biên tập website evn.com.vn đã liên hệ tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc và nhận được trả lời như sau: 

Kính thưa Quý khách!

Căn cứ thông tư số 16/2014/TT-BCT Ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Qui định về giá bán điện, tại khoản 12 Điều 7 thì lò giết mổ gia cầm thuộc đối tượng mua điện cho việc chế biến thực phẩm, được áp giá sản xuất.

Trân trọng!


  • 09/05/2018