Tính hệ số công suất Cosfi?

Xin hỏi: Dựa vào đâu để tính hệ số công suất Cosfi trong tháng khi sử dụng điện?

Ngô Trung Giang

Quang Minh, Bắc Quang, Hà Giang
30/11/2018

Trả lời

Sau khi nhận được câu hỏi của độc giả, Ban biên tập website evn.com.vn đã liên hệ tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực  miền Bắc và nhận được trả lời như sau:

Kính thưa Quý khách!

Căn cứ khoản 3, Điều 15, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ và Căn cứ Điều 3 khoản 1 của Thông tư 15/2014/Tt-BCT ngày 28/05/2014 của Bộ Công Thương Quy định về mua, bán công suất phản kháng thì:

“Bên mua điện có trạm biến áp riêng hoặc không có trạm biến áp riêng, nhưng có công suất sử dụng cực đại đăng ký tại hợp đồng mua bán điện từ 40 kW trở lên và có hệ số công suất cosφ < 0,9 phải mua công suất phản kháng.

Trường hợp bên mua điện có công suất sử dụng cực đại đăng ký tại hợp đồng mua bán điện dưới 40 kW nhưng có công suất sử dụng điện thực tế cực đại từ 40 kW trở lên trong 3 chu kỳ ghi chỉ số công tơ liên tiếp thì bên mua điện thuộc đối tượng phải mua công suất phản kháng kể từ chu kỳ ghi chỉ số kế tiếp của 3 chu kỳ ghi chỉ số trên”.

Cơ sở để tính hệ số Cosφ được tính theo chỉ số tại công tơ đo đếm điện năng trong  một kỳ ghi chỉ số công tơ theo công thức sau.

Trong đó:

Ap: điện năng tác dụng trong chu kỳ ghi chỉ số công tơ (kWh);

Aq: điện năng phản kháng nhận về trong một chu kỳ ghi chỉ số công tơ là lượng công suất phản kháng tiêu thụ bởi các thiết bị điện trong khoảng thời gian giữa 2 lần ghi chỉ số công tơ (kVArh).

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ điện, xin quý khách liên hệ tổng đài 19006769, hoặc truy cập website: http://cskh.npc.com.vn của Trung tâm CSKH Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Xin cảm ơn!


  • 04/12/2018