Bạc Liêu: Bổ sung chương trình đầu tư lưới điện phục vụ nuôi tôm vào Quy hoạch

Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu vừa qua, về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh - xã hội của địa phương này.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Bạc Liêu cần phát triển năng lượng tái tạo theo hướng xanh - Ảnh: Minh Ngọc

Thông báo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 99/TB-VPCP ngày 13/3/2018, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Bạc Liêu cần phát triển theo hướng xanh với 4 trụ cột: nông nghiệp; năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời); du lịch; thương mại - dịch vụ. 

Trong đó, với mục tiêu phát triển Bạc Liêu thành trung tâm công nghiệp tôm của cả nước, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu bổ sung chương trình đầu tư lưới điện phục vụ nuôi tôm vào Quy hoạch phát triển điện lực, trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Bạc Liêu đưa chương trình đầu tư lưới điện phục vụ nuôi tôm vào Đề án phát triển ngành tôm Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, trước kiến nghị của Tỉnh về bổ sung quy hoạch phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời với tổng công suất 400 MW, Thủ tướng đề nghị tỉnh có báo cáo đề xuất các dự án cụ thể gửi Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

Vanban99VPCP2018.pdf