Đảng ủy EVN: Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW6, khóa XII

Đây là Hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức cho các tỉnh ủy, thành ủy, Ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tại các điểm cầu trong cả nước. Trong đó, có hơn 3.500 đảng viên của EVN.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính truyền đạt Nghị quyết  tại điểm cầu từ Hà Nội  - Ảnh: Ngọc Tuấn

Tại điểm cầu của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam có sự tham dự của ông Đặng Hoàng An - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn. 

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe truyền đạt nhiều nội dung quan trọng như: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; năng cao chất lượng hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới…

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định: Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, được xã hội đặc biệt quan tâm.

Đối với EVN, các  nội dung được quán triệt tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên trong Tập đoàn.


  • 01/12/2017 06:16
  • Danh Ánh