Thông báo về việc chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược của EVNGENCO 3

Các tài liệu trong file đính kèm (gồm bản tiếng Anh và tiếng Việt):

- Thông báo tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược

- Thư mời tham gia quá trình lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty Phát điện 3

- Đơn đăng ký tham gia làm Nhà đầu tư chiến lược

- Thông tin tóm tắt gửi Nhà đầu tư chiến lược

Cac_tai_lieu_kem_theo_thong_bao_tim_kiem_nha_dau_tu_chien_luoc_EVN_GENCO3.rar


  • 04/01/2018 05:13
  • EVN