Bình Thuận ban hành Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo

14:58 | 27/07/2023 | 3.544 lượt xem

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch 2590/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết...


Quảng Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện

14:51 | 27/07/2023 | 3.637 lượt xem

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch số 178/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết...