5 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty Phát điện 3 đạt doanh thu gần 18 nghìn tỷ đồng

  • 27/06/2019

Đây là thông tin được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3) ngày 27/6, tại TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết...