EVNGENCO 3 thu về gần 185 tỉ đồng sau IPO

13:49 | 12/02/2018 | 11.835 lượt xem

Buổi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) đã diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, ngày 9/2/2018. Tổng giá trị cổ phần trúng giá là 184,81 tỉ đồng.

Chi tiết...