EVN tổ chức tập huấn nghiệp vụ tham mưu quản lý công việc của hội đồng thành viên các tổng công ty

16:02 | 29/07/2022 | 5.622 lượt xem

Hội nghị tập huấn nghiệp tham mưu quản lý công việc của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị các tổng công ty, diễn ra trong 2 ngày (29-30/7), tại Hà Nội. Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên HĐTV EVN chủ trì hội nghị. 

Chi tiết...