Nghị quyết 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin COVID-19

16:30 | 02/03/2021 | 3.449 lượt xem

Bộ Y tế xây dựng về một số nội dung chính tại Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Chi tiết...