Làm gì để triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII?

15:31 | 14/10/2023 | 5.649 lượt xem

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được các chuyên gia đánh giá là bước đột phá trong chuyển dịch năng lượng. Tuy nhiên, để triển khai thành công và hiệu quả Quy hoạch điện VIII, vẫn còn nhiều thách thức.

Chi tiết...