Chú trọng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong quản lý kỹ thuật nhà máy điện

15:15 | 20/07/2023 | 3.999 lượt xem

Là một trong những chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải khi làm việc với Công ty Phát triển Thủy điện Sê San và Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) vào chiều 20/7 tại Gia Lai.

Chi tiết...