Công ty Thủy điện Đồng Nai chú trọng an toàn trong vận hành

10:34 | 05/04/2017 | 10.850 lượt xem

Sau 6 năm đi vào hoạt động, ngoài kết quả sản xuất, kinh doanh năm sau luôn cao hơn năm trước, đến nay, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và 4 chưa để xảy ra sự cố chủ quan ảnh hưởng đến vận hành; hệ số khả dụng các tổ máy đều đạt trên 95%, cao hơn quy định.

Chi tiết...