EVN - Không dễ khi "làm dâu" hơn 25 triệu khách hàng

  • 15/12/2018

Ông Văn Tiến Hùng - Chuyên gia Năng lượng cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện lực xoay quanh kết quả đổi mới trong công tác kinh doanh, dịch vụ và nỗ lực làm hài lòng hơn 25 triệu khách hàng của EVN.

Chi tiết...


Cuộc cải cách 4.0 chưa từng có trong ngành Điện

  • 15/06/2017

Mọi cải cách của ngành Điện đều hướng đến phục vụ khách hàng tốt nhất và là định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Chi tiết...


Ngành Điện đã làm gì để minh bạch hóa thông tin

  • 15/06/2017

Trong Báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016, dịch vụ cung cấp điện đứng thứ 2 trong nhiều chỉ số cơ sở hạ tầng,... nguyên nhân nào giúp dịch vụ kinh doanh điện năng được cải thiện trong thời gian qua, sự đổi mới tích cực này liệu có kéo dài?

Chi tiết...


EVN đang thoát khỏi hình ảnh doanh nghiệp nhà nước độc quyền

  • 10/05/2017

Đó là chia sẻ của ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khi trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện lực về sự hợp tác giữa VCCI và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Chi tiết...