EVN nhận định sơ bộ về tình hình cung ứng điện năm 2021

15:46 | 31/08/2020 | 8.507 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, tình hình cung cấp điện năm 2021 cơ bản sẽ được đảm bảo, nếu không có các diễn biến cực đoan, bất thường về thuỷ văn và tiến độ các dự án nguồn điện mới.

Chi tiết...