Văn bản chỉ đạo của EVN về việc đảm bảo cấp điện các ngày lễ 30/4 và 1/5/2019

21:19 | 22/04/2019 | 17.354 lượt xem

Theo văn bản số 1760/EVN-KTSX ngày 4/4/2019, các đơn vị không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng trong các ngày lễ từ 0h00 đến 24h00 các ngày 30/4 và 1/5/2019 trừ trường hợp xử lý sự cố.

Chi tiết...