Thành tựu nổi bật 2016

Cập nhật ngày 01-01-2017

Năm 2016, EVN đã đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân với sản lượng điện thương phẩm khoảng 160 tỷ kWh, tăng 10,9% so với năm 2015, góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng kinh tế cả nước. 

EVN và các đơn vị tiếp tục đổi mới trong kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng.  
Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2016 tăng 5 bậc, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam tăng 9 bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2015. Trong đó, thời gian thực hiện các công việc của Điện lực là 11 ngày, giảm 4 ngày so với năm 2015.
Điểm bình quân đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng năm 2016 đạt 7,69 điểm.

Với tổng giá trị đầu tư khoảng 5,8 tỉ USD, EVN đã hoàn thành và đưa vào vận hành 9 tổ máy phát điện, tổng công suất đặt 2.304 MW và hơn 300 công trình lưới điện từ 110 – 500 kV. 
Đến nay, tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam là hơn 42.000 MW – đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN và thứ 30 thế giới. 
 

Năm 2016, EVN đã hoàn thành đóng điện nhiều dự án cấp điện nông thôn. Đồng thời, khởi công 5 dự án cấp điện nông thôn được bố trí vốn ngân sách nhà nước theo Quyết định 2081/QĐ-TTg. 
Công tác đầu tư đưa điện về nông thôn, hải đảo vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, góp phần xóa đói giảm nghèo với 99,96% số xã và 98,95% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện. 
 

EVN tiếp tục thực hiện những cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường, thông qua nhiều hoạt động như trồng bù rừng dự án thủy điện; đóng thuế tài nguyên nước; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý chất thải tại các nhà máy nhiệt điện; một số dự án đã xây dựng và đăng ký thành công theo cơ chế phát triển sạch CDM.
Đồng thời, EVN còn tiếp tục hỗ trợ 3 huyện nghèo Tân Uyên, Than Uyên và Phong Thổ của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. 

Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý và Hội nhập