Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên thứ 2 năm 2020

Sáng 11/8, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã họp phiên thứ 2 năm 2020. Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp được kết nối truyền hình trực tuyến đến các đơn vị trực thuộc.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên thứ 2 năm 2020

Theo báo cáo của Ban Tổ chức và Nhân sự EVN tại cuộc họp, từ đầu năm 2020, HĐTV EVN đã ban hành Chỉ thị số 1646/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2020, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các nội dung trong Quyết định 852/QĐ-TTg và các chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng các đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp của EVN đã và đang được triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Đối với công tác cổ phần hóa  Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp của EVNGENCO2. HĐTV Tập đoàn cũng đã thông qua phương án cổ phần hóa EVNGENCO2, báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa cấp trên.

Song song đó, Tập đoàn cũng đã khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan để xác định giá trị doanh nghiệp Tổng công ty Phát điện 1 và thủ tục để thoái vốn tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực…

EVN cũng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh tái cơ cấu theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đặc biệt, EVN đã kịp thời chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo cung cấp điện và hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Ngoài ra, Tập đoàn đã rà soát các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các quy định của pháp luật trong thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp, gửi báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ, ngành liên quan.

Chỉ đạo tại hội nghị này, ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN cho biết, thực hiện Quyết định 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn theo đúng tiến độ đề ra. Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc trong thời gian tới tiếp tục nỗ lực, hoàn thành các nhiệm vụ còn lại theo Quyết định 852/QĐ-TTg và các chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai các thủ tục để chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV, hạch toán độc lập trong EVN sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021 - 2025; hoàn thiện, trình HĐTV Tập đoàn Đề án tách bạch về mô hình tổ chức giữa khâu phân phối điện và khâu kinh doanh bán lẻ điện của các Tổng công ty Điện lực; thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty phát điện 1, 2 theo kế hoạch,...


  • 11/08/2020 02:33
  • Nghi Viên
  • 4999