Quyết định mới về nhân sự của EVN trong tháng 6/2017

Điều động và bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Ngọc Tân, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, từ ngày 1/6/2017.

- Ông Nguyễn Danh Sơn, Phó Giám đốc Công ty Mua bán điện, phụ trách quản lý điều hành Công ty Mua bán điện, từ ngày 1/6/2017, cho đến khi EVN bổ nhiệm Giám đốc mới.  

- Ông Bùi Việt Hà, Chuyên viên Ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ ngày 1/06/2017.

- Ông Võ Mạnh Hà, Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1, từ ngày 16/6/2017.


  • 15/06/2017 04:52
  • Nguồn: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN
  • 11372