Từng bước khôi phục trạng thái làm việc bình thường mới trong điều kiện có dịch bệnh

Là một trong những thông tin đáng chú ý tại văn bản số 2954/EVN-TCNS ngày 27/4/2020 của EVN gửi các đơn vị thành viên, về việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đồng thời phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, EVN yêu cầu các  đơn vị thành viên tích cực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Trước mắt, có giải pháp tích cực để khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh tới sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng. 

Trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, quán triệt và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đánh giá nguy cơ dịch bệnh của quận/huyện/tỉnh/thành phố hoặc theo thông báo nguy cơ dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Nguồn ảnh: ĐVCC

Cụ thể, đối với các tỉnh/thành phố/quận/huyện có nguy cơ cao về dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1972/EVN-TCNS ngày 31/3/2020 của Tập đoàn.

Đối với quận/huyện/tỉnh/thành phố có nguy cơ dịch bệnh (trừ địa bàn có nguy cơ cao), tăng cường thực hiện các cuộc họp thông qua các ứng dụng công nghệ. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức họp tập trung, cần thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 1m; các hoạt động luyện tập thể thao, tham quan tại đơn vị được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch bệnh; hạn chế đi công tác/làm việc đến các vùng/tỉnh/thành có nguy cơ cao; kiểm soát nhiệt độ cho khách và CBCNV ra vào đơn vị; trường hợp sốt có hội chứng vi rút yêu cầu nghỉ tại nhà.

Đối với quận/huyện/tỉnh/thành phố có nguy cơ thấp về dịch bệnh, hạn chế các cuộc họp, hội nghị đông người; trường hợp tổ chức hội nghị tập trung yêu cầu đảm bảo dãn cách tối thiểu 1m.

EVN cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, nơi làm việc như: rửa/sát khuẩn tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tiếp xúc với khách hàng; hạn chế đến nơi công cộng, bệnh viện trừ trường hợp cần thiết; thực hiện nhiệm vụ điều tra dịch tễ về tình trạng tiếp xúc của CBCNV với nguồn lây nhiễm để theo dõi hoặc cách ly kịp thời.

CBCNV đi/về từ các nước/vùng lãnh thổ có dịch, thực hiện báo cáo để cách ly theo quy định; CBCNV đi/đến làm việc tại các huyện/quận hoặc tỉnh/thành phố có nguy cơ dịch bệnh khác nhau, yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền địa phương.


  • 28/04/2020 02:33
  • H.Hoa
  • 7455