102 học viên tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Ngày 8/7, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. 102 học viên được bồi dưỡng đợt này là những đảng viên dự bị của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy EVN.

Các đại biểu, học viên tham dự khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Dự khai giảng lớp học có TS. Nguyễn Thị Tiếp, Chuyên gia cao cấp - Học viên Thanh Thiếu niên Việt Nam.

Về phía Đảng ủy EVN có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy EVN, Trưởng ban tổ chức lớp học; đồng chí Trần Việt Anh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy EVN.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu chỉ đạo

Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, mọi đảng viên sau khi kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng. Trong thời gian này, đảng viên dự bị phải tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đây là chương trình bắt buộc.

Các học viên sẽ được hướng dẫn học tập bởi các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng Đảng. Mục tiêu chung của chương trình lớp học là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần nâng cao nhận thức cho các học viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, tác phong làm việc khoa học để vận dụng kiến thức, quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy EVN phát biểu khai mạc lớp học

Sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng, các học viên phải viết bài thu hoạch, nếu đạt yêu cầu sẽ được được cấp Giấy chứng nhận và đây là một điều kiện cần và đủ để cấp uỷ cơ sở xem xét công nhận đảng viên chính thức đối với các đảng viên dự bị.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết, lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị  trang bị cho đảng viên dự bị kiến thức 10 chuyên đề trong Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn. Đó là các nội dung thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên... Tài liệu học tập đã được bổ sung, cập nhật, chỉnh sửa nội dung phù hợp với các quan điểm, văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng. Mỗi bài học có nội dung thảo luận, giúp cho học viên hệ thống hóa kiến thức lý luận chính trị, xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN yêu cầu các học viên xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc, tự giác; phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy lớp học; tập trung nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi với giảng viên... Các đảng viên mới cần có ý thức rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện, đóng góp tốt nhất cho cơ quan, đơn vị và xã hội; có đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


  • 08/07/2024 10:09
  • M.Hạnh
  • 1580