2 dịch vụ công liên quan đến chỉ số tiếp cận điện năng được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020

Là một trong các nội dung đáng chú ý tại Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Cụ thể, đối với việc thực hiện liên thông, đồng thời Chấp thuận xây dựng công trìnhCấp phép thi công xây dựng công trình điện lực có điện áp từ 35kV trở xuống trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, trong quý II/2020 tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, cung cấp trên cổng.

Đối với việc thực hiện liên thông các thủ tục cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp (gồm tiếp nhận yêu cầu; thỏa thuật vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và cấp phép thi công xây dựng công trình điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ…), Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ GTVT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, cung cấp trên cổng. Thời gian hoàn thành trong quý III/2020.

Ngoài những dịch vụ công phê duyệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020 đảm bảo tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

Quyetdinh411TTgCP2020.pdf