84 nhà máy điện gió đã được công nhận vận hành thương mại đến hết ngày 31/10/2021

Thông tin cập nhật về tình hình công nhận vận hành thương mại (COD) các nhà máy điện gió đến hết ngày 31/10/2021.

Trong thời gian gần đây, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện gió với tổng công suất 5755,5 MW gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD). Trong số 106 nhà máy điện gió này, đến thời điểm hết ngày 31/10/2021 đã có 69 nhà máy điện gió với tổng công suất 3298,95 MW đã được công nhận vận hành thương mại COD.

Như vậy, nếu bao gồm cả 15 nhà máy điện gió đã được công nhận COD và vào vận hành từ trước đây, thì trong hệ thống điện quốc gia đã có tổng cộng 84 nhà máy điện gió với tổng công suất 3.980,27 W được công nhận vận hành thương mại COD.

Danh sách chi tiết các nhà máy điện gió với công suất được công nhận COD tại đây.


  • 03/11/2021 11:53
  • PV
  • 231237