90 nhà máy tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

Ông Nguyễn Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết, tính đến nay đã có 90 nhà máy điện với tổng công suất đặt 23.054 MW, chiếm 53% tổng công suất đặt của hệ thống tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

Theo ông Cường, trong năm 2018, A0 đã điều hành thị trường phát điện cạnh tranh đảm bảo công bằng, minh bạch cho tất cả các đơn vị tham gia thị trường điện. A0 cũng đã tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh, như: Góp ý các thông tư, quy trình; chuẩn bị nhân sự, hạ tầng công nghệ thông tin và các ứng dụng liên quan.

Năm 2019, thị trường chuyển từ phát điện cạnh tranh sang cấp độ thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Theo Thông tư 45/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về Quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh, đối tượng tham gia thị trường điện sẽ được mở rộng đến các đơn vị mua điện.

Ngoài ra, thị trường giao ngay do A0 điều hành sẽ có nhiều nâng cấp để dự kiến giảm chu kỳ điều độ, chu kỳ giao dịch xuống 30 phút thay vì 1 giờ như hiện tại; tính toán lập lịch huy động có xét đến dịch vụ phụ cũng như nhiều thay đổi khác liên quan đến thanh toán.

Để đảm bảo vận hành thị trường điện hiệu quả trong năm 2019, A0 sẽ tính toán phân bổ sản lượng cho các tổng công ty Điện lực, mô phỏng thị trường điện bán buôn theo quy định đảm bảo công bằng, minh bạch với các bên tham gia; tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện, lập lịch huy động ngày tới, giờ tới đảm bảo 100% phương thức đạt mục tiêu tối ưu hóa chi phí mua điện; thực hiện lập kế hoạch vận hành và điều độ huy động nguồn điện với khung thời gian tối thiểu 30 phút để giảm sai lệch giữa kế hoạch vận hành và thực tế huy động của các nhà máy điện.

A0 cũng sẽ nâng cao chất lượng công tác dự báo phụ tải ngắn hạn, dài hạn; đưa vào vận hành các hệ thống dự báo công suất phát của nguồn năng lượng tái tạo và hệ thống giám sát chất lượng điện năng, giám sát công suất phát của các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) theo khả năng tải của lưới điện khu vực.

Trong năm 2019, A0 sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường đào tạo cho các đơn vị tham gia thị trường điện

Ngoài ra, A0 tính toán điều tiết các hồ thủy điện, đánh giá và đưa ra các mực nước giới hạn phù hợp, đảm bảo các ràng buộc về yêu cầu cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cũng như huy động các hồ thủy điện tối ưu, tính toán nhu cầu công suất cho các dịch vụ phụ phù hợp, phân bổ lượng công suất yêu cầu cho các đơn vị theo đúng quy định đồng thời đảm bảo tối ưu chi phí mua các dịch vụ phụ.

A0 cũng sẽ chủ trì và phối hợp với các bên liên quan thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên về vận hành hệ thống điện và thị trường bán buôn điện cạnh tranh; thực hiện dự án đào tạo của EVN về thị trường bán buôn cho các cán bộ của EVN, A0 và các đơn vị liên quan.