Biểu đồ: Tổng hợp diện tích có nước của các địa phương đến 15h ngày 23/1/2024

Cập nhật tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân năm nay tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đến 15h ngày 23/1/2024 theo báo cáo nhanh của Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).