Bình Thuận: Ưu tiên sử dụng tro, xỉ đạt chuẩn làm vật liệu san lấp

Theo công văn số 1694/UBND-KT ngày 2/6/2022, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các sở, ngành, chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công về việc sử dụng tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Các sở liên quan (Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thông, Tài nguyên và Môi trường) xúc tiến phối hợp có giải pháp phù hợp ưu tiên sử dụng tro, xỉ các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã hợp chuẩn, hợp quy theo quy định, để làm vật liệu san lấp trong các công trình xây dựng thuộc các sở, ngành, địa phương quản lý sử dụng vốn đầu tư công.

Tro, xỉ đạt chuẩn được dùng đắp nền đường các công trình giao thông phù hợp, san lấp trong các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời tro, xỉ hợp chuẩn dùng để hoàn nguyên các khu vực đã kết thúc khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật về khoáng sản, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ đã hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) hiện có 4 nhà máy nhiệt điện đang hoạt động với tổng công suất gần 4.300MW (gồm Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng). Nhằm giải quyết lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất điện, các nhà máy này đã được chấp thuận xây dựng 2 bãi chôn lấp tro, xỉ với tổng diện tích gần 100ha ở xã Vĩnh Tân.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

 

Vanban1694UBNDtinhBinhThuan2022.pdf


  • 08/06/2022 05:00
  • Vũ Chang
  • 5251