Bộ Công Thương ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 về Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp (gọi tắt là Bộ định mức dự toán).

Ảnh minh họa

Đây là định mức kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc một chỉ tiêu thí nghiệm điện các công trình đường dây và trạm biến áp.

Theo Thông tư số 05/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương, bộ định mức dự toán sẽ là cơ sở để lập đơn giá, lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.

Khi thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp thuộc công trình cải tạo mở rộng đang được đấu nối vào lưới điện, thì hao phí nhân công được nhân hệ số 1,1.

Khi thí nghiệm trạm GIS áp dụng các bảng mức của từng thiết bị riêng lẻ. Riêng thí nghiệm phần thứ nhất, mạch điều khiển, đo lường rowle bảo vệ, tự động hóa và tín hiệu, hao phí nhân công nhân với hệ số 0,8.

Xem chi tiết Thông tư tại đây