Bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP HCM

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam - ông Dương Quang Thành đã ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) và trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) của Tổng công ty.

Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng thành viên và Ban điều hành EVNHCM được thực hiện theo Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 đã được phê duyệt. Trong đó, Tổng công ty sẽ hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV của EVNHCMC cần phát triển và bảo toàn phần vốn Tập đoàn tại Tổng công ty; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, ngày 14/12/2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành các quyết định bổ nhiệm:

Ông Lê Văn Phước - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNHCMC giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (Quyết định số 327/QĐ-EVN); 

Ông Phạm Quốc Bảo - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNHCMC (Quyết định số 328/QĐ-EVN); 

Ông Lê Tấn Định - Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVNHCMC giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNHCMC (Quyết định số 329/QĐ-EVN); 

Ông Nguyễn Minh Tùng - Giám đốc Công ty CNTT Điện lực TP.HCM giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNMCMC (Quyết định số 330/QĐ-EVN). 

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 15/12/2018. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV của EVNHCMC

Ông Dương Quang Thành (ngồi giữa) đại diện HĐTV EVN ký Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước của EVN tại EVNHCMC


  • 25/12/2018 04:02
  • H. Hoa
  • 48439