Cả nước đã có trên 24 triệu công tơ điện tử đo xa

Thực hiện kế hoạch phát triển công tơ điện tử đo xa giai đoạn 2021 – 2025, đến nay EVN đã lắp đặt trên 24 triệu công tơ điện tử trên cả nước.

Ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, thực hiện chủ trương hiện đại hóa trong sản xuất kinh doanh và hệ thống đo đếm, từ năm 2015 EVN đã đầu tư, lắp đặt và đưa vào vận hành công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa, thay thế dần các công tơ cơ khí phải thực hiện thủ công đọc ghi chỉ số trực tiếp tại công tơ.

Theo thống kê đến ngày 31/5/2023, toàn EVN đã có 80,26% công tơ điện tử đo xa được lắp đặt trên tổng số hơn 30,5 triệu công tơ đang bán điện cho khách hàng. Trong đó, tại địa bàn Hà Nội do Tổng công ty Điện lực Hà Nội quản lý và địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và 4 tỉnh Tây Nguyên do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) quản lý đã đạt 100% tỉ lệ lắp đặt;

Địa bàn TP. Hồ Chí Minh do Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) quản lý đạt 99,98%; địa bàn 27 tỉnh/thành phố phía bắc từ Hà Tĩnh trở ra do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quản lý đạt 72,39%; địa bàn 21 tỉnh/thành phố phía nam từ Ninh Thuận đổ vào và tỉnh Lâm Đồng do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) quản lý đạt 67,95%.

Nhân viên EVN lắp đặt công tơ điện tử cho khách hàng

Theo ông Nguyễn Xuân Nam, việc áp dụng công tơ điện tử đo xa đã giúp giảm nhân công ghi chỉ số công tơ của toàn EVN, nâng cao năng suất lao động. Hiện nay toàn EVN có 2.242 nhân viên vận hành hệ thống đọc công tơ từ xa, chiếm 2,32% số lượng cán bộ công nhân viên của EVN, các nhân viên này còn kiêm nhiệm các công việc khác như: phúc tra chỉ số công tơ, kiểm tra, thay công tơ định kỳ, đôn đốc nợ, đo công suất, chụp ảnh nhiệt, xử lý sự cố, chăm sóc khách hàng, v.v…

Đồng thời, với việc khi triển khai công tơ điện tử, dữ liệu tiêu thụ điện được các đơn vị thu thập từ xa theo tần suất hàng ngày và đưa lên các ứng dụng/website chăm sóc khách hàng (CSKH) để khách hàng dễ dàng tra cứu, giám sát việc sử dụng điện và thay đổi hành vi tiêu thụ điện, giúp minh bạch hóa hoạt động mua bán điện.

Đặc biệt, việc sử dụng công tơ điện tử đo xa đã góp phần giảm thắc mắc về chỉ số, hóa đơn tiền điện; thực hiện chủ trương công khai, minh bạch trong ngành điện. Thống kê cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2023, số lượng thắc mắc về chỉ số hóa đơn tiền điện là 14.546 yêu cầu, chiếm 0,19% tổng số các yêu cầu của khách hàng (7.842.237 yêu cầu), chỉ bằng 54,8% số lượng thắc mắc về chỉ số, hóa đơn tiền điện cùng kỳ năm 2019 (26.529 yêu cầu), năm 2019 cũng là năm bắt đầu phân loại đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trong thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục triển khai việc lắp đặt công tơ điện tử đo xa theo kế hoạch đề ra (Văn bản 2876/QĐ-BCĐ ngày 10/11/2020 của Bộ Công Thương v/v phê duyệt kế hoạch phát triển công tơ điện tử đo xa giai đoạn 2021 – 2025 của các Tổng công ty điện lực thuộc EVN); phấn đấu đến hết năm 2025 toàn EVN sẽ đạt 100% cài đặt và sử dụng công tơ điện tử đo xa.

Link gốc


  • 11/09/2023 08:52
  • Theo https://congthuong.vn/
  • 3367